Zoeken

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen bij KWS: een duurzame koers

Binnen KWS zijn natuurinclusieve bouwstenen onderdeel van een duurzame toekomst. Deze bouwstenen zijn op maat gemaakte en locatie-specifieke adviezen om de biodiversiteit te bevorderen en klimaatadaptatie te realiseren. Onze ecoloog Maria legt uit hoe deze bouwstenen bijdragen aan een betere wereld.

Maria ecoloog KWS

Wat zijn deze bouwstenen?

Voorbeelden van natuurinclusieve bouwstenen zijn amfibieënvriendelijke straatkolken of stoepen. Deze zijn nodig, want in stedelijke omgeving het wordt oversteken van wegen bemoeilijkt door hoge stoepen waardoor amfibieën vaak in trottoirkolken belanden. De bouwstenen dragen dus bij aan de bescherming van diverse diersoorten.

Toepassen

We willen niet perse ‘zoveel mogelijk’ natuurinclusieve bouwstenen toepassen. Natuurinclusieve bouwstenen worden niet overal gevraagd, maar we streven naar nuttige keuzes die specifieke locaties positief beïnvloeden. In 2025 is het doel om 20% van alle projecten met natuurinclusieve bouwstenen uit te voeren. Daarnaast wordt klimaatadaptief- en natuurinclusiefbouwen in de toekomst de norm binnen KWS. Daarbij is het belangrijk om in alle bouwfases rekening te houden met het klimaat en de natuur.

Kwaliteit boven kwantiteit: we streven naar duurzame oplossingen die passen bij elke locatie.

Bijdragen aan stedelijke biodiversiteit

De bouwstenen vergroten de biodiversiteit in stedelijke gebieden door onder andere het verhogen van klimaatadaptatie, herstellen van vliegroutes voor vleermuizen en het creëren van verblijfplaatsen voor diverse diersoorten.

Onze bouwstenen dragen bij aan groenere steden en gezondere ecosystemen.

Toekomstmuziek

Een echte uitdaging is dat niet in alle projecten of tenders klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen wordt uitgevraagd. Door de bouwstenen zo eenvoudig mogelijk te houden verlagen we de drempel voor opdrachtgevers om gebruik te maken van deze bouwstenen.

In de toekomst leidden de genomen maatregelen tot meer groen, gezonde bodems, wateren en een verhoogde biodiversiteit. Hierdoor zijn we beter voorbereid op toekomstige gevolgen van klimaatverandering, waaronder biodiversiteitsverlies, wateroverlast, hittestress, ziektes en plaagbestrijding. Zo werken we aan een betere wereld voor toekomstige generaties én werken we aan de weg van morgen.