Zoeken

NETICS en KWS winnaar Biobased Challenge ProRail

Samenwerkingspartners NETICS en KWS zijn winnaar geworden van de ProRail biobased challenge met het idee om laagwaardige baggerspecie uit de watergangen langs het spoor op te werken naar hoogwaardige GEOWALL®-bouwelementen. De vele kansen om deze ‘afgedankte’ grondstof functioneel te hergebruiken in tal van toepassingsmogelijkheden gaven hierbij de doorslag.

Cartoon1_1.jpg
Cartoon1_1.jpg

Biobased Challenge

ProRail beheert en bouwt aan het spoornetwerk van Nederland. Hierbij verbruiken zij veel materialen als beton, staal, koper en steenslag. Deze materialen zorgen voor een aanzienlijke CO₂-uitstoot. Om deze uitstoot te reduceren, kijkt ProRail naar mogelijkheden om het verbruik te verlagen. Door bijvoorbeeld materiaal-arm te ontwerpen of door slim hergebruik van materialen.

 

"We wilden met deze challenge een stap verder gaan. Kunnen we het spoor bouwen van ultra CO₂-arme materialen of zelfs CO₂- negatieve producten, gemaakt van biobased materialen? Geen uitstoot maar instoot dus. Wij daagden alle innovators van Nederland (studententeams, startups, scale-ups, innovatief mkb en intrapreneurs van grote bedrijven) uit om biobased materialen toe te passen in concrete spoorse producten, zoals dwarsliggers, geluidsschermen, energiekosten, portalen etc. om zo de CO2-uitstoot van het spoor verder te verlagen", aldus ProRail.

Bouwen met Bagger

Samenwerkingspartners NETICS en KWS meldden zich aan voor deze ProRail Challenge met het idee om baggerspecie uit de watergangen langs het spoor op te waarderen naar GEOWALL-bouwelementen. GEOWALL is een door NETICS ontwikkelde en gepatenteerde techniek waarbij bouwelementen worden vervaardigd door het samenpersen van gebiedseigen sediment (zowel grond als baggerspecie). Deze bouwelementen kunnen in verschillende dimensies en sterktes geproduceerd worden, afhankelijk van de eisen van de toepassing en de kwaliteit van het basismateriaal. Van deze bouwelementen kunnen bijvoorbeeld geluidsschermen gemaakt worden als duurzaam alternatief voor betonnen geluidsschermen, maar ook toepassing in andere producten die we normaal gezien van beton maken zou interessant kunnen zijn.

 

NETICS: “Als gevolg van een veranderend klimaat, een stijgende zeespiegel, mondiale bevolkingsgroei en een toenemende urbanisatie in deltagebieden, neemt wereldwijd de vraag naar slimme oplossingen toe. Meer dan 60% van de wereldbevolking woont al in delta’s. Er is een sterke behoefte om veilig in deze delta’s te kunnen verblijven. Wij zien daar enorme kansen in het koppelen van enerzijds overvloed aan baggerspecie en anderzijds het bouwen met afgeschreven en onverwachte grondstoffen. Het bouwen met afvalstromen geeft een besparing op stort- en transportkosten alsook op de winning, aanschaf en transport van primaire grondstoffen.”

 

KWS: “Als KWS werken wij toe naar onze duurzaamheidsmissie om in 2040 100% circulaire infrastructuur te realiseren. Samen met partners als NETICS innoveren is hierbij essentieel, de beste ideeën ontstaan als krachten worden verenigd. Maar ook opdrachtgevers moeten hun nek durven uitsteken voor innovatie. Dat ProRail ons de kans geeft om onze circulaire ideeën in de praktijk te brengen is daar een prachtig voorbeeld van. We zijn trots op de winst van de Biobased Challenge.”

Innoveren met spoorslib

ProRail is onder de indruk van de mate van circulariteit van de baggerspecie toepassing (op meerdere manieren; verkorten van transportafstanden, gebruik van natuurlijke materialen; verkorten kringloop door hergebruik materiaal). Daarnaast zien zij ook veel potentie in verschillende toepassingsmogelijkheden. Mede daarom zijn de baggerspecie bouwelementen van NETICS en KWS gekozen tot winnaar van de biobased challenge. Momenteel wordt door de drie partijen verkend hoe we het best een pilot “Innoveren met Spoorslib” kunnen vormgeven.