Zoeken

Klimaatbestendige waterberging en asfaltonderhoud N342 in één in Oldenzaal

Met het opgraven van een kistje champagne is afgelopen week het officiële startsein gegeven voor de aanleg van wadi's in de Stadsweide en rioleringswerkzaamheden in de Dr. Ariënsstraat in Oldenzaal. Met deze projecten werken de gemeente Oldenzaal en KWS aan het klimaatbestendig maken van de waterberging. Wethouder Evelien Zinkweg ontkurkte samen met Ab de Jong, directeur van KWS Infra Zwolle de fles waarna getoast werd op een mooie en goede samenwerking. Tevens markeerde dit moment de succesvolle afronding van het asfaltonderhoud aan de N342. 

file4 liggend.jpeg

Begin juli zijn we gestart met het werk aan de verdiepte N342. In slechts drie weekenden, dag en nacht, is het asfaltonderhoud aan de N342 uitgevoerd. De ambitieuze planning, evenals de bijkomende werkzaamheden tijdens de realisatie, zijn naar volle tevredenheid van de gemeente Oldenzaal afgerond.

Klimaatadaptief Oldenzaal

De herinrichting van de Dr. Ariënsstraat en de aanleg van wadi’s in de Stadsweide zijn beide projecten die Oldenzaal helpen bestand te zijn tegen de effecten van klimaatverandering. Door hevige regenbuien ontstaat wateroverlast doordat het water niet snel genoeg weg kan. Het huidige riool in de Dr. Ariënsstraat en de Prof. Aalbersestraat wordt daarom vervangen door een vuilwaterriool en een schoonwaterriool (de zogeheten blauwe ader of regenwaterriool). Dit schoonwaterriool voert het regenwater af naar de randen van de stad, waar het water gebufferd en afgevoerd kan worden. In de Stadsweide worden wadi’s aangelegd voor het opvangen, bergen en afvoeren van dit regenwater, afkomstig uit de stad.


Deze werkzaamheden zijn deze zomer deels gecombineerd met het asfaltonderhoud aan de N342 om de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden aan de waterberging lopen nog door tot eind december.