Zoeken

Ontwikkelen en innoveren; Het Centraal Laboratorium van KWS

Bij KWS streven wij naar de hoogste kwaliteit in alles wat wij doen. Zo ook bij onze asfaltmengsels. Om de kwaliteit van onze asfaltmengsels te kunnen waarborgen hebben wij ons eigen Centraal Laboratorium. In dit laboratorium staat de ontwikkeling van innovatieve en duurzame infrastructuuroplossingen centraal.

DSC_001312.jpg

Innovatie

Het centrale laboratorium van KWS is gevestigd op het terrein in Hoogblokland waar ook onze asfaltcentrale staat. Met zes specialisten met een enorme bak aan asfaltkennis werken zij dagelijks aan nieuwe innovaties en de ontwikkeling van duurzame asfaltproducten. Als onderdeel van ons eigen Asfaltbedrijf verzorgen zij daarnaast de certificering van asfaltmengsels.

Om de kwaliteit van het asfalt goed te kunnen controleren is er in 2022 geïnvesteerd in een nieuwe schuimunit en menger. Met deze units is ons eigen centraal laboratorium nog beter in staat om duurzame producten te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren die ons helpen met de energietransitie en het behalen van onze CO2 doelstellingen.

Duurzame mengsels

Op dit moment voert het team een onderzoek uit naar het verlagen van de productietemperatuur zonder in te boeten op de kwaliteit. Ook ontwikkelen wij asfalt met steeds hogere recycling percentages of restproducten uit andere industrieën. Zo werken wij aan onze ambitie om in 2023 emissievrij te kunnen werken en in 2040 volledig circulair en CO2-neutraal asfalt aan te kunnen leggen.