Zoeken

Partnerschap met waterschap Hollandse Delta en gemeente Nissewaard leidt tot één integraal project en 80 km fietspad

KWS heeft een groot deel van het tachtig kilometer lange fietsrondje van Voorne Putten aangelegd. De aanleg van de laatste twee kilometer maakt het rondje compleet. Deze werkzaamheden combineerden we met de herprofilering van de voorliggende waterkering. Een mooi integraal project samen met twee belangrijke opdrachtgevers in deze regio.

MicrosoftTeams-image (12).png
Foto fietspad Zuidoord Fotograaf Remie Kranendonk.jpg
v.l.n.r. wethouder Martijn Hamerslag, Heemraad Waterveiligheid Marjo van Maurik van waterschap Hollandse Delta, Pieter Ahsman, directeur KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht en Paul Molendijk van Natuurmonumenten.

In 2018 is KWS benaderd door gemeente Nissewaard om het schetsontwerp van het fietspad gezamenlijk af te ronden tot een definitief ontwerp. Vanwege onze expertise op het gebied van Natura2000, milieu, NGE-onderzoek en later ook PFAS konden we hier een belangrijke bijdrage leveren. Dit heeft in 2019 geleid tot een vergunning van waterschap Hollandse Delta en een opdracht van gemeente Nissewaard om het fietspad aan te leggen. In overleg met het waterschap, bleek er een raakvlak met het nog uit te voeren onderhoud (herprofilering) van de voorliggende waterkering. Eerst het fietspad aanleggen en daarna de werkzaamheden aan de dijk uitvoeren, bleek niet haalbaar. Het waterschap heeft daarom besloten om de werkzaamheden integraal uit te voeren (werk met werk maken), met grote voordelen voor alle partijen.

Als eerste is in juli 2020 in opdracht van het waterschap de dijk opgehoogd met grond uit de naastgelegen Beningerslikken en zijn de taluds flauwer gemaakt. Daarna is in opdracht van de gemeente Nissewaard het fietspad gerealiseerd. Tijdens het project hebben we prettig samengewerkt met de overige belanghebbenden Natuurmonumenten en grondeigenaar Johan van Beek.

Heemraad Waterveiligheid Marjo van Maurik van waterschap Hollandse Delta: “Door deze projecten door één aannemer (KWS) uit te laten voeren en grond uit de omgeving te gebruiken, hebben we de overlast voor de omgeving tot een minimum kunnen beperken. En het resultaat mag er zijn.’’