Zoeken

VolkerWessels Jaarcijfers 2016

Nettoresultaat van VolkerWessels uit voortgezette bedrijfsactiviteiten €103 miljoen, EBITDA marge stijgt naar 4,6%

VolkerWessels.JPG

Kerncijfers 2016 (t.o.v. 2015)

  • Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten €103 miljoen (+ 21%)*
  • Nettoresultaat, inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten, €141 miljoen
  • EBITDA stijgt van €234 miljoen* naar €254 miljoen
  • EBITDA marge stijgt met 20 basispunten naar 4,6%
  • ROCE (rendement op geïnvesteerd vermogen) omhoog met 420 basispunten naar 17,6%*
  • Solvabiliteit omhoog met 700 basispunten naar 31,5%
  • Nettotegoed van €189 miljoen (+ €251 miljoen)
  • Bedrijfsopbrengsten stijgen met €172 miljoen naar €5.490 miljoen
  • Orderportefeuille op recordhoogte van €8.157 miljoen

Op de financiële informatie in dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

Jan de Ruiter, voorzitter Raad van Bestuur: "Onze sterke resultaten voor 2016 onderstrepen nogmaals de kracht en weerbaarheid van ons bedrijfsmodel dat gebaseerd is op de leiderschapsposities van onze werkmaatschappijen in onze lokale markten. Een meerderheid van onze segmenten profiteerde van hogere volumes en verbeterde marktomstandigheden, wat resulteerde in een stijging van zowel bedrijfsopbrengsten als EBITDA. Daarbij verbeterde onze totale EBITDA marge met 20 basispunten tot 4,6% en steeg ons rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE) met 420 basispunten tot 17,6%.

Dit werd bereikt ondanks de impact van een ongunstige ontwikkeling van de wisselkoers voor onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en vertragingen in de uitvoering van projecten als gevolg van bosbranden in Fort McMurray, in de Canadese provincie Alberta.

Onze solide financiële resultaten voor 2016 zijn gebaseerd op een zeer goede mix van kleinere, lokale projecten en grotere, complexere en selectieve multidisciplinaire projecten. Als gevolg van een sterke cash conversie steeg ons nettotegoed met € 251 miljoen tot € 189 miljoen per ultimo 2016.

Het eigen vermogen, inclusief het nettoresultaat over 2016, steeg naar ruim € 1,1 miljard per ultimo 2016, waarmee de solvabiliteit uitkwam op 31,5%. Daarnaast hebben we in december 2016 een vijfjarige doorlopende standby-kredietfaciliteit ter hoogte van € 600 miljoen afgesloten met een syndicaat van internationale banken.

En tot slot zijn we allemaal trots dat we het jaar konden afsluiten met een orderportefeuille op een recordhoogte van € 8,2 miljard."