Zoeken

Drie keer een 10 voor KWS op inschrijving project Piekberging Haarlemmermeer

Maandag 22 juni ontving KWS Infra Amsterdam-Utrecht, in combinatie met Van Hattum en Blankevoort, de definitieve gunning voor het werk Piekberging Haarlemmermeer. Het plan behorende bij de inschrijving voor deze minipolder ontving de hoogste waardering met maar liefst drie keer een 10. Met de piekberging wordt de waterberging van de gemeente klimaatadaptiever bij hevige regenval.

Piekberging Haarlemmemeer-oranjeblauw.jpg

Op zowel het grondstromenplan, omgevingsmanagement als op duurzaamheid scoorde KWS maximaal. De plannen werden door de opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland omschreven als duurzaam, robuust en realistisch. Vooral de maatregelen voor het beperken van de hinder en het hiermee creëren van draagvlak in de omgeving werden erg goed ontvangen.

Minipolder in de Haarlemmermeer

Een piekberging is een ingepolderd gebied dat wordt gebruikt om de omliggende boezemgemalen tijdelijk te ontlasten tijdens hevige en langdurige regenval. De piekberging wordt in zo’n situatie onder water gezet en voert het water daarna geleidelijk af naar het gemaal. Deze situaties doen zich ongeveer eens in de vijftien jaar voor.


De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de piekberging bestaan onder andere uit het aanbrengen van 3,8 kilometer kade en onderhoudspaden. Het realiseren van ongeveer 7 kilometer watergangen, het bouwen van verschillende in-, uit- en doorlaatconstructies, één verkeersbrug en vijf landbouwbruggetjes. De uitvoerende werkzaamheden starten begin 2021, volgens planning wordt de piekberging in 2025 opgeleverd.