Zoeken

Pilot Smart Maintenance Kreekraksluizen een groot succes

Door VolkerWessels Infrastructuur is op basis van een samenwerking tussen KWS en VolkerRail recent de pilot Smart Maintenance Kreekraksluizen van Rijkswaterstaat succesvol afgerond. KWS-waterbouwspecialist Aquavia en mede-VolkerWessels onderneming Asset Insight zijn hier ook nauw bij betrokken. Het doel van dit programma is de transitie van periodiek naar conditiegestuurd onderhoud door het toepassen van nieuwe technologieën. Dat houdt in dat we precies op het juiste moment onderhoud kunnen uitvoeren met behulp van data uit sensoren en data vanuit de bediening en besturing (SCADA) van de sluis.

20190923_170917 (bew BB).jpg

Om conditiegestuurd onderhoud te kunnen toepassen is informatie over het gedrag en de conditie uit de installaties nodig. Deze data wordt uit het bediening- en besturingssysteem (SCADA) en waar nodig uit aanvullende sensoren gehaald. Om deze data te kunnen ontsluiten heeft VolkerWessels Infrastructuur een ODS (Object Data Service) koppeling gerealiseerd die zorgt voor een veilige dataoverdracht.

Monitoring en intensieve samenwerking

Binnen de pilot is veel kennis en ervaring opgedaan en zijn er diverse algemeen toepasbare monitoringsproducten ontwikkeld die binnen andere projecten en installaties toegepast kunnen worden. Onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van monitoring (o.a. van railsystemen) heeft hier een belangrijke rol in gehad. Daarnaast is de intensieve samenwerking met opdrachtgever Rijkswaterstaat binnen het pilotteam van grote waarde geweest. Maria Angenent (programma Vitale Assets) en Ruben Mol (adviseur assetmanagement) van RWS zeggen hierover in een artikel dat in deze pilot de 80/20 regel weer eens is bewezen. De techniek heeft voor 20% het succes bepaald. De overige 80% komt volgens hen door de succesvolle samenwerking binnen het pilotteam. Zij sluiten hun artikel af met; “Het vertrouwen dat we elkaar gegund hebben is echt een succesfactor geweest. Daardoor konden we open zijn over onze belangen en tegenslagen die we konden verwachten. Hiermee zijn we tot een beter voorspellend karakter voor de Kreekraksluizen gekomen”.

Nu de pilot is afgerond is de monitoring vanaf 1 januari 2021 geïntegreerd in de samenwerking op het lopende prestatiecontract Vaarwegen Zeeuwse Delta. Het kennisnetwerk blijft hiermee in afgeschaalde vorm intact. Daarnaast zullen we als VolkerWessels Infrastructuur de opgedane kennis en ervaring gaan gebruiken in al onze lopende en toekomstige projecten.