Zoeken

Primeur Diepe Grondstabilisatie in ‘s-Gravenzande

Grondverbetering zonder het aanbrengen van grote zandlichamen, het lange wachten tot de gewenste zetting is bereikt en de vele transportbewegingen: het kan met Diepe Grondstabilisatie! In landen als de Verenigde Staten, Brazilië, Ierland, Finland en Japan is deze techniek een beproefd recept, maar in de Benelux relatief onbekend. KWS Infra Rotterdam, onderdeel van VolkerWessels-onderneming KWS, heeft de techniek in samenwerking met de gemeente Westland in de praktijk gebracht op een project in ’s-Gravenzande.

Diepe Grondstabilisatie Boorkop.jpg

Op het project Tweede Ontsluitingsweg Teylingen in ’s-Gravenzande is Diepe Grondstabilisatie afgelopen week succesvol toegepast voor een grondverbetering van 1.250 m3. Na een rustperiode van twee weken legt KWS Infra Rotterdam vanaf 12 november de resterende infrastructuur ter plaatse aan. Het volledige project heeft als geplande opleverdatum 14 december.

Hoe werkt het?

Bij Diepe Grondstabilisatie brengen we innovatieve, droge bindmiddelen door middel van perslucht in de ondergrond om deze te verstevigen. Voor elk project en elke type ondergrond wordt maatwerk geleverd. Op basis van de samenstelling van de grond, grondopbouw, PH-waarde, lutum- en humusgehalte, grondwater en aanwezige flora en fauna bepalen wij het type bindmiddel en het percentage, dat in de grond wordt gebracht.

Waarvoor gebruiken we het?

Diepe Grondstabilisatie is een uitermate geschikte methode om de aanleg van wegen, fietspaden, spoorlijnen en ondergrondse leidingnetwerken makkelijker te maken en te versnellen. Ook is het uitermate geschikt voor het bouwrijp maken van toekomstige woon-, industrie- of havengebieden en is Diepe Grondstabilisatie een beproefd recept bij het tegen gaan van bodemerosie. Daarom is het geschikt om toe te passen bij het verhogen van de stabiliteit van (veen)dijklichamen.

Voordelen

De voordelen van Diepe Grondstabilisatie ten opzichte van de traditionele manier van voorbelasten zijn legio. Projectleider Edward de Jong: ,,De doorlooptijd van de stabilisatie is enkele weken in plaats van enkele maanden en grote zandlichamen zijn niet meer nodig. Hierdoor komen veel transporten voor het aan- en afvoeren van zand te vervallen. Naast het terugdringen van de transportkosten heeft dit ook een positief effect in het verminderen van omgevingshinder en zorgt voor een lagere CO2 footprint van een project. Daarnaast past de duurzame werkwijze in de gedachte van de circulaire economie, omdat we werken met reeds op de locatie aanwezige grond.”

Meer informatie?

Meer informatie over Diepe Grondstabilisatie treft u in onderstaand productblad. Voor aanvullende informatie kan je terecht bij projectleider Edward de Jong (eddejong@kws.nl / +31653213406) van KWS Infra Rotterdam.