Zoeken

Primeur voor Noord-Brabant: KonwéCity Circulair met 50% gerecycled asfalt in gemeente Geldrop-Mierlo

In de avond- en nachturen van 19 op 20 mei 2021 heeft KWS Infra Eindhoven voor het eerst in Noord-Brabant het innovatieve, geluidsreducerende asfaltmengsel KonwéCity Circulair toegepast. Dit gebeurde op de Mierloseweg in de gemeente Geldrop-Mierlo. De oude deklaag van de Mierloseweg is ‘horizontaal gerecycled’. Dit betekent dat de oude deklaag gefreesd is en op dezelfde plek (voor 50%) hergebruikt is in de nieuwe deklaag.

20210519 KonweCity Circulair Geldrop 014-027.jpg

Vanwege de gewenste geluidsreductie is onze asfaltinnovatie KonwéCity met een Cwegdek van maar liefst 4,2 dB(A) het perfecte asfaltmengsel voor dit project. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor de circulaire variant van het mengel, met 50% gerecycled asfalt. “We zijn trots om met deze nieuwe deklaag op de Mierloseweg bij te dragen aan een betere leefbaarheid en een duurzame toekomst voor de gemeente”, alsdus Will van Dijk, projectleider van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Minder CO2 uitstoot en primaire grondstoffen nodig

KonwéCity Circulair kenmerkt zich door een unieke combinatie van geluidsreductie en circulariteit. Voor dit asfaltmengsel is 50% minder primaire grondstoffen benodigd en ontstaat er een reductie van 33,5% op CO₂-uitstoot tijdens de productie van het asfalt. Daarnaast zorgt de lagere rolweerstand van KonwéCity Circulair voor minder slijtage van de banden en een lager brandstofverbruik in de gebruiksfase. Dat vermindert de CO₂-uitstoot van het verkeer op de weg. De verwachting is dat met KonweCity circa 3% brandstof met bijbehorende CO2, NOX , etc. uitstoot wordt bespaard. De toepassing van KonwéCity Circulair in Noord-Brabant is weer een mooie stap richting onze duurzaamheidsmissie: 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

Mierloseweg bijna gereed voor gebruik

De afgelopen tijd heeft KWS Infra Eindhoven hard gewerkt aan de reconstructie van de Mierloseweg, vanaf de brug over de Kleine Dommel tot aan de Vogelpoelstraat, en de Johan Peijnenburgweg tot de Goorstraat. De kwaliteit van diverse verhardingen en verkeerslichten, op het betreffende gedeelte van de Mierloseweg, was van matige kwaliteit of gedateerd. Daarnaast speelden er problemen met de verkeersafwikkeling en berijdbaarheid op de kruispunten met de Johan Peijnenburgweg en Nuenenseweg. KWS heeft het kruispunt ruimer gemaakt, zodat vrachtverkeer eenvoudiger kan afslaan. Daarnaast hebben we een zogenaamde middengeleider geplaatst, zodat het voor langzaam verkeer mogelijk wordt de Johan Peijnenburgweg in twee fases over te steken. Er is gekozen voor een groene midden geleider. Zo blijft het groene karakter van de weg behouden. Ook is er een grotere wateropvang gecreëerd. Eind mei is de weg weer gereed voor gebruik.