Zoeken

Proef met lichtgevende belijning FloWithDGlow op N460 in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil veiligheid en oriëntatie voor fietsers in het donker vergroten. Eén van de mogelijkheden is een speciale markering die in het donker “licht afgeeft”. FloWithDGlow van Smits Neuchâtel Infrastructuur en Senlima bv. Momenteel vindt er een proef plaats met strippen van FloWithDGlow op het fietspad van de N460.

Foto N460.jpg

Overzicht en veiligheid

De lichtgevende strippen zijn tussen de bestaande belijning aangebracht. FloWithDGlow vangt overdag voldoende licht op, om in het donker langdurig na te gloeien. Deze lichtgevende belijning moet de weggebruiker een overzichtelijke verkeerssituatie bieden en duurzame verkeersveiligheid vergroten. De eerste belijning is inmiddels aangebracht op verschillende locaties op het fietspad.

Foto N460.jpg

Proef met FloWithDGlow

Gedurende een periode van een jaar gaat de provincie het effect van deze belijning monitoren door  onder verschillende weeromstandigheden inspecties uit te voeren. Als deze proef de beoogde resultaten oplevert, wordt het fietspad van de N460 over een groter deel van deze belijning voorzien. Afhankelijk van de situatie kunnen de strippen ook op andere locaties worden toegepast. De eerste indrukken zijn positief.

Samenwerking

De provincie werkt in deze proef samen met de Fietsersbond. Samen met de ontwikkelaars van FlowWithDGlow Senlima en Smits Neuchâtel Infrastructuur is gewerkt aan de ontwikkeling van deze markering. Fietspadgebruikers worden uitgenodigd om hun beleving en ervaring met de provincie te delen. De bevindingen van fietsers maken deel uit de evaluatie van dit project.

Innovatie

Dit proefproject maak deel uit van het nieuwe provinciale Fietsplan 2016-2025 en de bijbehorende Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen. ‘Slimme, duurzame verlichting’ is namelijk één van de opgaven voor innovatieve, energie-neutrale fietspaden. De provincie stimuleert met dit project het MKB door gezamenlijk te werken aan innovaties en productverbetering, wat één van de speerpunten is van het provinciaal beleid.