Zoeken

Project De Nieuwe N200 snel en succesvol voltooid

Het project De Nieuwe N200 is afgelopen zaterdag 28 november 2020 succesvol afgerond. In sneltreinvaart is in ruim anderhalf jaar tussen Amsterdam en Halfweg een elf kilometer nieuwe drinkwaterleiding aangelegd, de dijk opgehoogd, de weg opnieuw ingericht en een ecopassage aangelegd. Op zeven strekkende kilometer is alle expertise waar Nederland zo goed in is, gebundeld. Met als opvallend resultaat lagere maatschappelijke kosten en hoge baten voor bewoners, flora en fauna en de weggebruikers. KWS was hier samen met Van Hattum en Blankevoort voor verantwoordelijk in VolkerWessels-aannemerscombinatie ééN200.

N200 nieuw.jpg

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het is mooi om te zien dat deze samenwerking tot zo’n fantastisch resultaat heeft geleid, want door alle werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren is deze klus in anderhalf jaar geklaard. Hadden we alles na elkaar aangepakt, dan duurt zo’n project al snel meer dan vijf jaar. Dat maakt nogal een verschil. Voor bewoners is dat superbelangrijk: veel minder hinder, veel minder files.” Halfweg kreeg nog enkele extra’s: een nieuwe Boezembrug, duiker en riolering. Bovendien kreeg de N200 in het dorp een compleet nieuwe inrichting met bomen en groen.

Combineren levert winnaars op

Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet zagen bij de start van het project De Nieuwe N200 kansen die nu ook daadwerkelijk zijn verzilverd. Dijkgraaf Gerhard van den Top: “De gezamenlijke aanpak van het groot onderhoud bleek een vliegwiel waar iedereen profijt van heeft. Hier zie je de BV Nederland op zijn best aan het werk. Niet alleen is alle infrastructuur weer voor lange tijd op orde, met de nieuwe inrichting is het hele gebied mooier, veiliger en groener geworden en was er meer mogelijk dan onderhoud alleen.”


Dat ziet ook Wethouder Sharon Dijksma: “De verandering rondom de N200 is heel belangrijk voor Amsterdam. Allereerst hebben we er nu een mooie entree tot de stad met de brede middenberm vol bomen. De snelheid is vanaf de Seineweg verlaagd naar 50 km/u en dat geeft ons de mogelijkheid om 3.500 tot 4.500 woningen bij Sloterdijk-Centrum te realiseren. Als klap op de vuurpijl worden Haven-Stad, waar in de toekomst veel woningen worden gebouwd, Sloterdijk en Geuzenveld veel beter door De Nieuwe N200 met elkaar verbonden én kunnen we met de nieuwe drinkwaterleiding de groei van de stad aan. Dit is dus echt een win-win-win situatie.”

 

Maarten van Aller, COO Infradivisie VolkerWessels namens aannemerscombinatie ééN200: “Het grootste succes voor ons is dat we met zijn allen samen de krappe planning hebben gehaald. Daar zijn we allemaal ontzettend trots op.”

N200 nieuw.jpg

Extra 'winnaars' zijn kleine dieren en watervogels. Voor hen is onder de weg een ecopassage aangelegd met natuurvriendelijke oevers waardoor de dieren eenvoudig van het ene natuurgebied naar het andere toe kunnen.

 

Door kennis van de betrokken partners te bundelen zijn niet alleen kosten en tijd bespaard. Er was ook ruimte voor innovatieve maatregelen; de weg is ‘Rainproof’ aangelegd zodat regenwater rechtstreeks in de bodem verdwijnt in plaats van in het riool. Ook is de weg voorzien van stiller asfalt.
Ook fietsers ‘winnen’ dankzij De Nieuwe N200. Niet alleen door het verbeterde fietspad tussen Amsterdam en Halfweg en meer opstelruimte bij kruisingen. Tijdens de werkzaamheden werd extra aandacht besteed aan fietsers. Zij konden via een app kilometers sparen en inwisselen bij lokale doelen en op de site was een speciale pagina ingericht waarop de actuele afsluitingen en omleidingen in kaart waren gebracht.