Zoeken

Project Jonker Fransstraat: Herinrichting en Spoorwerkzaamheden in Rotterdam Centrum

De Jonker Fransstraat is de komende maanden het toneel voor herinrichtings- en spoorwerkzaamheden. Het project is uniek vanwege de specifieke omstandigheden in het centrum van Rotterdam. Projectleider Hans Muller: “we houden rekening met bewoners, winkelend publiek en drukke voetgangers- en fietsersstromen om hinder te minimaliseren.”

Jonker Fransstraat KWS

De werkzaamheden op het project Jonker Fransstraat omvatten het opbreken van verharding, het aanleggen en verwijderen van riool, de vervanging van huisaansluitingen, werkzaamheden aan het collecteursriool, aanbrengen van boombunkers en verwijderen van de trambaan. We coördineren ook de werkzaamheden van derden en zorgen voor bestrating en asfaltering.

Belangrijke feiten en cijfers

Het project omvat 2.100 ton asfalt en 15.000 m² straatwerk. We verwijderen 600 meter riool, leggen 800 meter nieuw riool aan en vervangen 300 meter huisaansluitingen. Daarnaast brengen we 1.100 m² groeiplaatsconstructie aan, inclusief 400 meter dubbel tramspoor.

“We houden rekening met bewoners, winkelend publiek en drukke voetgangers- en fietsersstromen om hinder te minimaliseren.”

Hans Muller projectleider

Werken in een dynamische omgeving

In de dynamische omgeving van Jonker Fransstraat werkt KWS samen met andere bedrijven aan verschillende disciplines, zoals riolering, waterleidingen, gasleidingen, telefonie-infrastructuur, huisaansluitingen, elektra, spoorwerk en boombunkers. Deze werkzaamheden vinden dag en nacht plaats om ervoor te zorgen dat het project volgens planning verloopt.