Zoeken

Provincie Fryslân gunt project N383 turborotonde Marssum aan KWS

KWS Infra Leek heeft de definitieve gunning ontvangen van de provincie Fryslân (Friesland) voor het uitvoeren van een turborotonde met fietstunnel op de N383 bij Marssum. KWS is verantwoordelijk voor het realiseren van een turborotonde, een fietstunnel (uitvoering VolkerWessels-onderneming Van Hattum en Blankevoort) en de aanpassingen aan de N383 en omliggende wegen.

MicrosoftTeams-image (122).png

Betere doorstroming en veiligheid

Met de aanleg van een turborotonde en een fietstunnel op de N383/N31 bij Marssum verbetert provincie Fryslân de doorstroming van het autoverkeer en de situatie voor fietsers. Zo hoeft verkeer van de afrit niet te stoppen voor verkeer op de rotonde. Deze maatregelen bevorderen de doorstroming van het autoverkeer en voorkomen opstopping op de afrit van de N31. De fietstunnel is veiliger en zorgt ervoor dat fietsers ongehinderd door kunnen rijden.

tekening N383.png

Een succesvolle samenwerking

KWS heeft het werk aangenomen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De inschrijving kreeg op de vijf beoordelingsaspecten: hinderbeperking, risicobeheersing, duurzaamheid op basis van MKI en circulariteit en duurzaamheids- en circulariteitskansen een zeer hoge waardering. Roel van den Berg, directeur KWS Infra Leek: “Wij bedanken de provincie Fryslân voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij kijken ernaar uit om de jarenlange samenwerking te continueren en samen te werken aan de duurzaamheidsambities van zowel de provincie Fryslân als die van KWS.”

Minder hinder door slimme oplossingen

Eén van de boordelingsaspecten, te weten hinderbeperking, werd met name zeer hoog gewaardeerd. Totdat de daadwerkelijke turborotonde en fietstunnel in gebruik worden genomen, is de uitdaging van KWS en de provincie Fryslân om te zorgen dat weggebruikers en omwonenden zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

 

KWS legt vanaf de realisatiefase een bypass aan. Zo realiseert KWS een tijdelijke rotonde om de bestaande rotonde én leggen we een tijdelijke weg naast het bestaande wegtracé aan. aan. Hiermee ondervangen we het probleem van extra filevorming en terugslag van het verkeer op de N31 en de N383. Daarnaast realiseert KWS een tijdelijke zigzag-fietsoversteek, zodat fietsers veilig over kunnen steken. De werkzaamheden in fase drie voeren we veelal in de nacht uit.

 

Veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en beperken hinder zijn onderwerpen die de boventoon voeren in het faseringsplan.

Uitvoering in fases

KWS voert het werk in drie (aansluitende) fases uit. Fase 1 is de realisatie van de bypass aan de afrit N31 en de tijdelijke wegen. In fase 2 worden de tijdelijke wegen in gebruik genomen en realiseert KWS de turborotonde en de fietstunnel. Aansluitend voert KWS in fase 3 het groot onderhoud van de noordelijke en zuidelijke rotonde, de versmalling van de N383 en It Aldlan uit.


De komende tijd werken we het ontwerp tot in detail uit. Als alles volgens planning verloopt kunnen de uitvoerende werkzaamheden op zijn vroegst eind 2021 starten. Voorjaar 2022 is het werk klaar.