Zoeken

Provincie Zeeland kiest voor SMA Circulair met 50% gerecycled asfalt

Afgelopen week heeft KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent op de N655 SMA Circulair met 50% gerecycled asfalt toegepast. In opdracht van de provincie Zeeland werd de deklaag op de rotonde Kerkwerve en de wegen daarnaartoe geasfalteerd met dit circulaire asfaltmengsel van KWS. De toepassing van 50% gerecycled SMA (steen- of splitmastiekasfalt) leidt tot een reductie van 25% in CO₂-uitstoot en een MKI (Milieu Kosten Indicator) die 33% lager ligt dan die van een standaard SMA zonder asfaltgranulaat. De oude deklaag van de N655 was een SMA-deklaag, deze werd direct hergebruikt in de nieuwe SMA Circulair-deklaag, ook wel horizontale recycling genoemd. Hierbij wordt de hele keten geoptimaliseerd, in plaats van enkel focus op het eindproduct, wat bij ‘standaard recyclen’ vaak het geval is. Door gebruik te maken van de aanwezige SMA-deklaag en het hergebruikniveau op 50% te houden was geen verdere bewerking van het vrijkomende materiaal nodig.

Patrick van Iersel-018.jpg

Provincie Zeeland zet in op duurzame infrastructuur

De duurzaamheidsmissie van KWS is 100% circulaire infrastructuur in 2040. Hier werken we aan om de levenskwaliteit van de Nederlander te verbeteren. Om dat te realiseren, zijn we voortdurend met onze klanten in gesprek over verduurzaming van de Nederlandse infrastructuur. Zo ook met de provincie Zeeland. Samen met hen is gekeken naar een geschikte locatie voor het toepassen van deze duurzame asfaltinnovatie van KWS, geproduceerd in onze eigen asfaltcentrale in Roosendaal.

 

"Sinds een aantal jaar is de provincie Zeeland bezig met de landelijke aanpak Duurzaam GWW en is daarnaast ook één van de ondertekenaars van de Green Deal GWW 2.0. In onze projecten streven we naar meer circulariteit en minder CO₂-uitstoot. In de ontwikkeling van onze plannen werken we bijvoorbeeld met een CO₂-Prestatieladder. Daarnaast werken we met de Milieu Kosten Indicator (MKI) bij materiaalkeuze. Mede dankzij MKI is bij het project rotonde Kerkwerve (N655) voor het eerst gekozen voor een SMA-deklaag met 50% hergebruikt asfalt. Dit geeft een CO₂-reductie van 25% ten opzichte van normaal asfalt", aldus een woordvoerder van de provincie Zeeland.

Ontwikkeling van eigen asfaltmengsels

Op de N655 werd eerst 3.750 m² van de oude SMA-deklaag gefreesd en vervolgens opnieuw geasfalteerd met het SMA Circulair-mengsel. Een ideale locatie voor dit type asfalt, omdat het goed bestand is tegen wringend verkeer op bijvoorbeeld rotondes en kruisingen. KWS paste SMA Circulair inmiddels een aantal keer toe in Nederland. Deze wegvakken worden de komende jaren gemonitord. Met deze resultaten blijven we onze asfaltproducten doorontwikkelen om te komen tot 100% circulariteit. Volgende stappen hierin zijn het toepassen van biobased bindmiddelen en het vervangen van het resterende deel steenslag door circulaire materialen.