Zoeken

Quatrebras Badhoevedorp CO2-neutraal bouwrijp maken

In de huidige woningmarkt is iedere woning die extra gebouwd wordt wenselijk. In opdracht van gemeente Haarlemmermeer maakt KWS de grond bouwrijp voor de bouw van 163 woningen. Deze komen in het derde deel van Quatrebras Park in Badhoevedorp. Een woonwijk met in totaal 550 woningen.

IMG-20220530-WA0005.jpg

Uitdaging

De uitdaging in dit project ligt hem voornamelijk in het uitvoeren onder hoge tijdsdruk. Zo hebben wij in 3 weken tijd de voorbereidingen, vergunningen, ecologische vrijgeving en de materialen moeten regelen. Dit is gelukt!

CO2-neutraal

Wij hebben samen met de gemeente afgesproken onze bouwwerkzaamheden CO2-neutraal te maken. Dit doen wij door daar waar het kan en mogelijk is elektrisch materieel toe te passen. Ook houden wij onze bouwplaats zo duurzaam mogelijk doormiddel van het toepassen van zonnepanelen op de schaftkeet. Omdat voor dit werk met groot materieel gewerkt wordt is het niet overal haalbaar elektrisch materieel in te zetten. Waar dit het geval is, zorgen wij in ieder geval voor schone motoren (Euro6 & Stage V) en biobased brandstof (HVO100). Op deze wijze reduceren wij onze CO2-uitstoot met 91%.

Werkzaamheden

In opdracht van gemeente Haarlemmermeer verwijdert KWS ook de bestaande verharding van de ‘Amsterdamse baan’ en de ‘Robert Kochstraat’. Vervolgens graven we de grondterp van de bestaande verharding af en brengen de riolering aan. Daarna brengen we de half verharding aan van de bouwwegen en brengen we stalen damwanden aan.

CO2-Prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 in onze bedrijfsvoering is voor KWS een belangrijk doel. Vanuit onze duurzaamheidsvisie willen we in 2030 volledig CO2-neutraal zijn. De productie van asfalt zorgt voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2. Sinds 2009 maakt KWS actief beleid om de CO2-uitstoot te verminderen.Onze CO2-Prestatieladder geeft de belangrijkste informatie over het CO2-reductiebeleid van de bedrijven, die vallen onder het certificaat van KWS.