Zoeken

Realisatie duurzame dijkversterking Hansweert van start

De handtekeningen zijn gezet voor de realisatiefase Dijkversterking Hansweert. Jan Pols, vestigingsdirecteur KWS Roosendaal, Paul Vogelaar, directeur Van Oord Nederland en dijkgraaf Toine Poppelaars geven hiermee de aftrap voor het verhogen en aanpassen van de ruim vijf kilometer lange dijk. Met de versterking voldoet de dijk weer aan de jongste veiligheidsnormen en is hiermee één van de belangrijkste projecten om Zeeland in 2050 bestand te laten zijn tegen de zeespiegelstijging. Combinatie Answest, bestaande uit KWS en van Oord, is trots om hier een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren.

Origin Media - WS 2022 16-09 (8).jpg

Duurzaamheid in alle fasen van de keten

Binnen de realisatiefase staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De aanpak is gericht op alle fasen in de productie keten, van grondstofwinning tot aan recycling. Zo worden er zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen toegepast en de transportafstanden van en naar het werk zo kort mogelijk gehouden. Daarnaast maximaliseren wij het hergebruik van materialen die bij de dijkversterking vrijkomen. De milieubelasting wordt hierdoor met circa 50% verminderd.


Het is onze ambitie om tijdens de realisatiefase het vrijkomen van CO2 op de bouwplaats zoveel mogelijk te beperken. Om dit mogelijk te maken wordt tijdens de uitvoering elektrisch materieel ingezet. Het gaat hierbij om twee elektrische graafmachines en naar verwachting één elektrische wiellader inclusief oplaadstation.

Van bouwteam naar uitvoering

Het versterken van de dijk bij Hansweert is een complex project. Met aan de ene kant van de dijk de Westerschelde en aan de andere kant de dorpskern, is er weinig ruimte voor verbreding. Er zijn veel stakeholders met verschillende belangen op het gebied van natuur, economische bedrijvigheid, landbouw en leefbaarheid. Gelukkig zijn alle stakeholders al vroeg betrokken en zijn we samen tot de best mogelijke oplossing voor ontwerp en uitvoering gekomen. Zo gaat de bouwteam fase vloeiend over naar de realisatie fase waarbij we de bouwteamgedachte (samen gaan we het maken) in stand houden.

Werkzaamheden

De komende maanden werken we aan de laatste voorbereidingen. Vanaf januari 2023 starten de werkzaamheden buiten. We starten het eerste jaar langs het kanaal. Tegelijkertijd gaan we aanlandingen in de Westerschelde bouwen. Via de aanlandingen kunnen alle materialen via het water worden aangevoerd. Dit voorkomt overlast en zorgt voor minder milieubelasting. Schepen kunnen veel meer in één keer brengen dan vrachtwagens. Tegelijkertijd starten we in dat jaar met voorbereidende werkzaamheden in het landelijk gebied.


Tot aan de oplevering in 2027 is de combinatie verantwoordelijk voor onder andere het grondwerk, aanbrengen van damwanden, de steenbekleding, het aanbrengen van asfalt (zowel wegenbouw- als waterbouw) en civiele constructies zoals een keermuur, de herinrichting van het sportpark (incl. aanleggen nieuwe sportvelden) en het herinrichten van de Parkzone.‘

Kortom een prachtig en uitdagend dijkversterkingsproject waarmee we Zeeland letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.