Zoeken

Realisatie Reconstructie Mercuriusweg gegund aan KWS na succesvolle eerste bouwteamfase

KWS Infra Zwolle heeft de Reconstructie Mercuriusweg, tussen de onderdoorgang A1 en de aansluiting met de Transportweg, gegund gekregen van de gemeente Barneveld. Na een goede samenwerking met de gemeente in de eerste bouwteamfase, waar gezamenlijk een ontwerp is gemaakt, mag KWS nu aan de slag met de uitvoering.

website foto Mercuriusweg.jpg

Naar aanleiding van het asfaltonderhoud dat KWS uitvoert voor de gemeente Barneveld heeft de gemeente KWS gevraagd om mee te denken voor het project ‘Reconstructie van de Mercuriusweg'. De belangrijkste boodschap was: de wegsituatie moet veiliger. De Mercuriusweg betreft een ontsluitingsweg van een industrieterrein waar momenteel fietsers op een fietssuggestiestrook op de rijbaan fietsen. Een gevaarlijke situatie vanwege het aantal vrachtwagens dat daar rijdt in combinatie met de gereden snelheid. De gemeente heeft daarnaast de wens om met de herinrichting de levensduur te verlengen en klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen.

Hoe realiseert het bouwteam dat?

KWS heeft gezamenlijk met de gemeente het schetsontwerp uitgewerkt tot een realiseerbaar ontwerp. Hierbij zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd, denk aan: boomeffectenrapportage, bodemonderzoek, teerhoudendheidsonderzoek en valgewichtdeflectiemetingen ten behoeve van de bepaling van de restlevensduur.

In de nieuwe situatie komt er voor de fietsers een vrijliggend fietspad, zodat de fietsers veilig kunnen fietsen. Het water dat afstroomt van het wegoppervlak wordt in de bodem geïnfiltreerd door middel van een waterbergende fundering. Voor de asfaltdeklaag passen we ons eigen duurzame asfaltmengsel KonwéGreen toe. Dit mengsel bevat een percentage van 55% gerecycled asfalt dat is geproduceerd op een lage temperatuur. Dit zorgt voor een reductie van 15% CO2-uitstoot in vergelijking met een regulier asfaltmengsel. De uitvoering start half september en het project is naar verwachting medio november 2021 gereed.