Zoeken

Rijkswaterstaat en KWS tekenen contract voor variabel onderhoud Rijkswegen Zuid-Nederland

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom en Jan Pols, Vestigingsdirecteur KWS Infra Roosendaal – Sas van Gent ondertekenden op 26 januari 2023 de overeenkomst voor het ‘Variabel onderhoud Rijkswegennet Zuid-Nederland'. In het contract staat samenwerken vanuit waarden zoals veiligheid en duurzaamheid centraal.

RWS230125PvBOndertekekeningSiWo66.jpg

Een optimale samenwerking

De doelstelling van het werk luidt: Het voorbereiden en realiseren van variabel onderhoud aan het Rijkswegennet Zuid-Nederland, door middel van een optimale samenwerking binnen de totale onderhoudsketen door opdrachtgever Rijkswaterstaat en KWS. Belangrijke waarden die hierbij centraal staan zijn onder andere veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid & milieubewustheid en borging van de netwerkkwaliteit. Met het ondertekenen van de overeenkomst is KWS voor vier jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan verhardingen en kunstwerken aan het Rijkswegennet in West-Brabant perceel west.

Wij zijn blij met deze nieuwe wijze van samenwerken die moet leiden tot een duurzamer en efficiënter onderhoud van de Rijkswegen in Zuid-Nederland waar alle betrokkenen met plezier aan willen werken!

Eric Vugs, Vestigingsdirecteur KWS Infra Eindhoven

Delen van kennis en kunde

Door als opdrachtnemer vroegtijdig in het proces aan te sluiten kunnen Rijkswaterstaat en KWS kennis en kunde delen. Zo kan er kostenefficiënt en budgetgestuurd worden ontworpen. Door de langdurige samenwerking kan KWS samen met Rijkswaterstaat het lerend vermogen vormgeven en een optimaal programma voor het onderhoud in elkaar zetten.

Van uitvoeren naar samenwerken in waarde gedreven onderhoud (SIWO)

Met deze nieuwe vorm van samenwerking van Rijkswaterstaat wordt ingezet op optimale samenwerking, elkaars kennis benutten en samen zo veel mogelijk waarde toevoegen, in plaats van het puur uitvoeren van het werk. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de strategische ontwikkeling van KWS als waarde gedreven organisatie.

Werkzaamheden

De komende periode werkt een team van zowel Rijkswaterstaat als KWS aan de scope van het project, waarna in het tweede kwartaal van 2023 de eerste werkzaamheden buiten worden uitgevoerd. KWS voert het werk onder andere uit met dochteronderneming Gebr. Van Kessel speciale technieken en producten, Smits Neuchatel voegovergangen en Asset Insight (allen VolkerWessels-ondernemingen) en de partners Ambitiekompas, Multividuals en Traffic Service Nederland.