Zoeken

Rijkswaterstaat gunt vervangen geluidschermen A10 Noord aan Holland Scherm

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor het vervangen van de geluidschermen langs de A10 Noord bij Amsterdam definitief gegund aan Holland Scherm, dochteronderneming van KWS. In totaal wordt er zo’n 6 km aan geluidschermen vervangen, aan zowel de noord- als zuidkant van de snelweg.

A10_HollandScherm KWS

Het vervangen van de geluidschermen is noodzakelijk, omdat de huidige schermen in 2022 door storm zijn beschadigd en uit voorzorg deels zijn verwijderd. Reparatie bleek niet mogelijk door de slechte staat van de schermen. Na de vervanging functioneren de schermen weer zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Het vervangen van de geluidschermen start halverwege 2024.

Wij gaan ons inzetten om een geluidscherm te plaatsen dat duurzaam is en de geluidoverlast voor de omwonenden vermindert’

Buizerd de Jong Commercieel manager Holland Scherm

Door hergebruik van de huidige funderingen wordt duurzamer gebouwd en kunnen de nieuwe schermen sneller worden gebouwd met minder overlast voor de omgeving. Volgens planning zijn alle schermen halverwege 2025 vervangen. We beginnen met de schermen die deels zijn verwijderd, zodat het verkeersgeluid voor de omgeving zo snel mogelijk wordt verminderd.

Timo Kosters, Projectmanager Rijkswaterstaat, zegt hierover: ‘We zijn als Rijkswaterstaat blij dat deze opdracht is gegund aan Holland Scherm. Het is een ervaren partij met wie we graag samenwerken aan het snel en efficiënt bouwen van de nieuwe geluidschermen. Met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.’

‘Als Holland Scherm zijn wij trots dat wij het vertrouwen van Rijkswaterstaat hebben gekregen om dit onderhoudsproject uit te voeren. Met een sterk team en een goede samenwerking met onze partners in het tendertraject, gaan wij ons inzetten om een geluidscherm te plaatsen dat duurzaam is en de geluidoverlast voor de omwonenden vermindert’, aldus Buizerd de Jong, commercieel manager Holland Scherm.