Zoeken

Ontmoet onze bouwfanaat Harry Borchert

KWS verbindt letterlijk en figuurlijk. Dagelijks werken onze gedreven collega’s aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland! Leer hier Harry kennen!

Harry.jpg

Harry is onze Coördinator Secundaire Bouwstoffen. In zijn rol coördineert Harry onder andere op de dijkversterking Markermeerdijken de grondstromen en bodemsaneringen, initieert hij interne projecten om zo als bedrijf meer circulair te kunnen werken en begeleidt hij twee collega’s in hun taak als specialist bodem en bouwstoffen!


Harry heeft al meer dan 32 jaar ervaring op dit gebied, waarvan ruim 8 jaar bij KWS. En hier voelt Harry zich als een vis in het water. Tijdens zijn opleiding, de agrarische hogeschool, heeft hij kennis opgedaan in de vakgebieden biologie, chemie, natuurkunde en civiele techniek. Kennis die hij nu perfect kan combineren in zijn dagelijks werk.


De komende jaren wil Harry de onderlinge verbinding van de vestigingen als het gaat om hergebruik van grond, zand, bouwstoffen en wellicht ook een breder materialenpallet optimaliseren.


De levensspreuk van Harry: “De V staat voor Vertrouwen, als je dat verantwoord en gedoseerd kunt geven krijg je de V voor Vrijheid ervoor terug en dat is Groei”

‘’Het is werk dat je nooit in je eentje doet. Ik praat met én luister veel naar mensen en dat is meteen ook het leuke aan dit vak. Ik heb het gevoel dat ik met een aantal professionals een next level hobby aan het uitoefenen ben!”