Zoeken

Mineralis

Mineralis B.V. is een onderneming van KWS met als hoofdkantoor Hattemerbroek. Mineralis is een efficiënte groothandel in alle beton-, wegen- en waterbouwmaterialen.

IMG_5130.jpeg

Specialisme

Mineralis is in staat om de zelf gewonnen of ingekochte producten te laden, te vervoeren, te lossen en franco werk af te leveren bij opdrachtgevers. Om dit te kunnen realiseren beschikken zij onder andere over een eigen zandput, terreinen, baggermaterieel, overslagmaterieel, vrachtschepen, hopperzuigers, beunschepen en vrachtauto’s.

Bij Mineralis staat ontzorgen hoog in het vaandel. Je kun dan ook alles voor een project bestellen bij één persoon. Al onze mensen hebben een brede kennis van de markt en kunnen goed inschatten wat de kansen en risico’s zijn. Zij worden dan ook steeds vaker gevraagd om mee te denken. Hier blijkt dat zij regelmatig een andere invalshoek hebben dan de opdrachtgever, waardoor er nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan.

Mobiel Concrete Group

Onder Mineralis BV valt Mobile Concrete Group (MCG BV). MCG BV beschikt over vier mobiele betoncentrales met een capaciteit van max. 100 tot 130 m3 per uur. Deze centrales kunnen op elke willekeurige plaats binnen 24 uur worden opgebouwd. Veelal staan ze exclusief voor een opdrachtgever op locatie. Hierdoor kunnen ze snel inspelen op de wensen van de opdrachtgevers. Door op locatie te produceren kan er zowel op transport als milieu gebied grote winst worden behaald.

Recente projecten

In de Bloemendaler polder heeft Mineralis onlangs ca. 2.500.000 m³ zand aangevoerd. Het zand komt per schip aan via het Amsterdam-Rijnkanaal waar het materiaal gelost is bij de loskade die speciaal hiervoor is aangelegd. De keuze om per schip aan te voeren is vooral ontstaan om de overlast voor de bewoners te beperken. Met het zand wordt de te bebouwen grond opgehoogd om de bodem te laten zetten. Dit is nodig om latere verzakkingen in het woongebied te voorkomen.

Flevokust

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ontwikkelen samen Flevokust. Flevokust is een met een ‘nat’ bedrijventerrein ten noorden van Lelystad. Het ligt op het kruispunt van hoofdvaarroutes naar het westen en noorden. Op Flevokust is een op- en overslaghaven, waar containers per binnenschip aankomen om daarna naar het directe achterland getransporteerd worden. Voor dit project is ca. 750.000 m³ zand aangevoerd. Deels per kraanschip in het water gelost en deels met bandschepen achter de damwand gelost.

Bestand 25-11-16 13 09 57.jpeg
Flevokust

Project Waddenzee

Onderhoud vaargeul Holwerd – Nes. Hier voeren we baggerwerkzaamheden uit zodat de geul voldoende diepgang bevat voor de veerboot van Friesland naar Ameland.

DSCN3594.JPG
Project Waddenzee

Duurzaamheid

Het overgrote deel van de materialen vervoert Mineralis over water en het zand winnen ze veelal met eigen schepen. Zij hebben als doel om deze schepen over te zetten op waterstof. Voor zandzuiger de Gaasterland ligt het plan al helemaal klaar.

Samenwerken?

Neem contact op met Marcel Seuters via m.seuters@mineralis.nl of 06 53 206 907.