Zoeken

Langdurige samenwerking tussen Schiphol en KWS - VolkerRail

De combinatie VolkerInfra Schiphol, bestaande uit Koninklijke VolkerWessels-bedrijven KWS en VolkerRail, is één van de partijen waarmee Schiphol de concretiseringsfase ingaat ten behoeve van het onderhouden en investeren in bestaande infrastructuur op de luchthaven. Het doel is dat combinatie VolkerInfra Schiphol na de concretiseringsfase rond april 2019 aan de slag gaat met onderhoudsperceel 2 ‘vliegtuigopstelplaatsen’. Schiphol maakte deze week bekend dat diverse Nederlandse bouwbedrijven in maximaal negen jaar opdrachten op Schiphol uitvoeren.

Schiphol overzichtsfoto.jpg

Schiphol verdeelde de opdrachten in zes percelen, waarbij de luchthaven via een Europese aanbesteding voor vijf percelen voorkeurskandidaten selecteerde. Eén daarvan is onderhoudsperceel 2 'vliegtuigopstelplaatsen'. 

Main contracts 2019

Onder de noemer ‘Main contracts 2019’ startte Schiphol een Europese aanbesteding om voor de zes percelen een vaste partner te selecteren voor bouw, verbouw en onderhoud van de infrastructuur. Het strategisch partnership wordt voor maximaal negen jaar afgesloten.

 

Voor Schiphol was de bijdrage aan de ambitie om ‘Europe’s Preferred Airport’ te zijn doorslaggevend bij het beoordelen van de inschrijvingen. Daarom lag in de aanbesteding de nadruk op kostenoptimalisatie, verbeteren van de bedrijfsvoering, verduurzaming en het toepassen van (digitale) innovaties. De bouwbedrijven worden prestatiegericht beloond en de prestaties bepalen uiteindelijk ook het aandeel in de realisatie van de projectenportolio. 

Schiphol overzichtsfoto.jpg

Concretiseringsfase

Met combinatie VolkerInfra Schiphol gaat Schiphol nu de concretiseringsfase in voor het perceel ‘Vliegtuigopstelplaatsen’. Dat betekent dat de combinatie de komende maanden hun aangeboden plannen en prestaties uitwerkt en afstemt met Schiphol. Als de definitieve uitwerking nog steeds past binnen de uitvraag en de operatie van Schiphol, dan gaan de partijen over tot het daadwerkelijk sluiten van de overeenkomst. Naar verwachting is dat eind 2018, waarna in april 2019 de uitvoering start.