Zoeken

KWS zet met CO₂-compensatieprogramma van Shell weer een stap naar CO₂-neutraliteit

KWS en Shell gaan de CO2eq emissies die vrijkomen bij de productie van bitumen compenseren door onder andere bossen in Peru te beschermen. De marktleider in de wegenbouw in Nederland neemt als eerste bitumenafnemer van Shell deel aan het CO₂-compensatieprogramma.

KWS Amsterdam-23_1.jpg

Shell is de belangrijkste bitumen leverancier van KWS. Bitumen is op dit moment een essentieel onderdeel van asfalt. De prestaties en levensduur van onze wegen worden voor een belangrijk deel door dit bindmiddel bepaald. In de keten van oliewinning tot en met raffinage - met bitumen als een van de eindproducten - komen CO₂ en equivalente emissies vrij. Deze emissies worden nu gecompenseerd, een volgende duurzame stap in de Nederlandse wegenbouw.

 

Als Nederlands grootste wegenbouwer zet KWS serieus in op CO₂-reductie door onderzoek, innovatie, product- en procesverbetering. Voorbeelden daarvan zijn het 100% gerecyclede asfalt dat in 2017 voor het eerst werd toegepast, lage-temperatuur asfalt, maar ook zonnepanelen en energiebesparende overkappingen voor asfaltgranulaat bij de asfaltcentrales.

 

Ook het gebruik van niet-fossiele en hybride bindmiddelen zijn CO₂-reducerende maatregelen die KWS inzet. Het nadeel van deze alternatieven is dat ze nog niet op grote schaal inzetbaar zijn. Daar waar mogelijk wil KWS de uitstoot van CO₂ voorkomen, maar voorlopig is dit nog niet op grote schaal mogelijk voor het bindmiddel bitumen. Daarom kiest KWS nu voor deelname aan het CO₂-compensatieprogramma van Shell.

KWS Amsterdam-23_1.jpg
Audny van Helden (Shell) en Jan de Boer (KWS) bekrachtigen de samenwerking bij de asfaltcentrale in Amsterdam

100% circulair en volledig CO2-neutraal in 2040

KWS-directievoorzitter Jan de Boer: “Onze weg van de toekomst is 100% circulaire infrastructuur en volledig CO₂-neutraal in 2040. Een pittige ambitie die we stap voor stap concreter maken. Omdat er op dit moment geen duurzamer alternatief beschikbaar is voor bitumen, is het CO2-compensatieprogramma van Shell een goede aanvulling op ons streven om CO₂-neutraal te zijn.”

 

Audny van Helden, General Manager Shell Bitumen Europa & Africa: “Duurzame oplossingen zijn nodig voor een succesvolle overgang naar een koolstofarmere toekomst. We kunnen niet wachten op toekomstige technologieën die mogelijk beschikbaar komen. We moeten vandaag actie ondernemen met de oplossingen die vandaag beschikbaar zijn. Onze samenwerking met KWS is daar een voorbeeld van. Door zowel te werken aan het reduceren van CO2, en de huidige CO2 equivalente emissies te compenseren, kunnen we onze gezamelijke CO2-voetafdruk verkleinen.”

Over de CO2-compensatieprojecten

  • Shell is over de hele wereld betrokken bij CO2-compensatieprojecten.
  • De projecten maken onderdeel uit van Shells Nature Based Solutions-programma en zijn gecertificeerd door de VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Standard.
  • VCS is op dit moment wereldwijd de meest gebruikte standaard voor CO2-compensatieprojecten. Met de CCB Standard wordt gewaarborgd dat projecten naast het aanpakken van klimaatverandering ook lokale gemeenschappen ondersteunen en de biodiversiteit behouden of verbeteren.
  • Eén van de CO2-compensatieprojecten is Azul in Peru. Dit project is door Wildlife Works ontwikkeld en beschermt 1,5 miljoen hectare bosgebied waarin 440 lokale gemeenschappen wonen. In het project worden daarnaast 28 bedreigde diersoorten beschermd en 45 lokale waterwerken onderhouden.
  • Bij CO2-compensatieprogramma’s wordt bij bosprojecten gemeten hoeveel CO2 is opgenomen. Voor elke ton CO2 krijgt het project vervolgens een certificaat met een uniek serienummer. Dit serienummer voorkomt dat een certificaat meerdere keren kan worden gebruikt, omdat het wordt toegekend aan de partij die CO2-uitstoot compenseert.