Zoeken

Asfaltmengsel SMA nu ook met 50% gerecycled asfalt toegepast door KWS

Op de N374 bij Tiendeveen bracht KWS Infra Leek gisteren een SMA (steen- of splitmastiekasfalt) met 50% gerecycled asfalt in de praktijk in opdracht van de provincie Drenthe. Een doorbraak vanwege de vereiste specifieke eigenschappen van SMA. Na de recente primeurs met de eigen duurzame asfaltmengsels KonwéCity 5 Circulair en DZOAB 16 50% PR legde KWS voor het eerst ‘SMA Circulair’ aan op een proefvak van bijna twee kilometer. Door 50% gerecycled asfalt in SMA toe te passen, besparen we tijdens de productie significant op de CO₂-uitstoot ten opzichte van regulier SMA. Stap voor stap werkt KWS zo met haar opdrachtgevers toe naar 100% circulaire infrastructuur in 2040.

KWS provincie Drenthe SMA 50% recycling - 2_1MB.jpg

SMA (steen- of splitmastiekasfalt) is een specialistisch asfaltmengsel met strenge eisen aan zowel de samenstelling als de korrelverdeling. Daarom was het tot op heden lastig, zo niet onmogelijk, om het standaard vrijkomende asfalt toe te passen bij de productie van SMA. De oplossing van KWS hiervoor is om de oude SMA-deklaag apart te frezen en op te slaan bij de asfaltcentrale. Omdat dit oude asfalt dezelfde samenstelling en korrelverdeling heeft als het nieuw te produceren SMA Circulair, is recycling in dit geval wel mogelijk. Tegelijkertijd betekent dit dat de oude laag weer hoogwaardig wordt hergebruikt in dezelfde laag, ook wel horizontaal recyclen of circulair bouwen genoemd.

 

Deze innovatie vraagt niet alleen een andere benadering van de wegwerkzaamheden, maar ook aanpassing van de logistiek én het asfaltproductieproces. De uitdaging: het sluiten van de keten zonder dat er slecht herbruikbare reststromen ontstaan of bewerkingsstappen in het asfaltproductieproces nodig zijn die een negatieve impact op het milieu zouden kunnen hebben.

Duurzamer SMA

Het is KWS nu gelukt om een circulaire SMA met 50% gerecycled asfalt te maken waarbij reguliere technieken op een slimme manier toegepast worden bij de werkzaamheden op de weg én bij de asfaltrecycling in de asfaltcentrale. Voor dit specifieke proefvak is het asfalt geproduceerd bij KWS-asfaltcentrale Koudasfalt Staphorst (KAS). De toepassing van 50% oud asfalt levert in de productie van het nieuwe asfalt een significante reductie van CO₂-uitstoot op ten opzichte van regulier SMA. Daarnaast zorgt het voor 50% besparing op de inzet van primaire grondstoffen.

 

“Samen met de provincie Drenthe neemt KWS zo weer een mooie stap op weg naar duurzamere en toekomstbestendige infrastructuur in Nederland. Alleen kunnen wij het niet, daar hebben wij opdrachtgevers met lef voor nodig’, aldus Roel van den Berg, directeur van KWS Infra Leek.

Het vervolg

Het proefvak voor de provincie Drenthe wordt de komende periode uiteraard gemonitord. Zodoende hoopt KWS dit product spoedig verder te ontwikkelen voor grootschalige toepassing.