Zoeken

Stadse Werken 2: een innovatief en duurzaam raamcontract met de gemeente Rotterdam

KWS is een van de tien geselecteerde aannemers die samen met de gemeente Rotterdam jaarlijks ca. 30 km riool gaat vervangen volgens het principe “van gevel tot gevel”. Dit project, genaamd Stadse Werken 2, is een voortzetting van Stadse Werken: rioolwerkzaamheden, waar KWS de afgelopen jaren fijne samenwerkingen heeft gehad. Het raamcontract loopt van begin 2024 tot en met eind 2027.

KWS Stadse Werken 2

Consultatieve aanpak
Een bijzonder kenmerk van dit raamcontract is dat er sprake is van een consultatieve aanpak, waarbij de aannemers in de voorbereidende fase van de nadere opdrachten mee mogen denken in het ontwerpproces van de gemeente Rotterdam. Dit heeft als voordelen dat de aannemers hun ontwerp- en uitvoeringskennis kunnen inbrengen, dat de onzekerheden met betrekking tot de ontwerpopgave en de risicoverdeling worden gereduceerd, en dat er tijdig inzichten worden verkregen op het gebied van omgevingsmanagement. De visie van Stadse Werken 2 is goed opdrachtgeverschap gecombineerd met een goede relatie met de opdrachtnemers. De opgave staat altijd centraal en er wordt samen gezocht naar de beste oplossingen.

Duurzame ambitie
De gemeente Rotterdam staat voor uitdagende opgaven: grootschalige vervanging van riolering en de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, circulair werken, zero emissie en verdere digitalisering. Dit maakt dat de uitvoeringswerkzaamheden een goede voorbereiding nodig hebben. KWS deelt deze duurzame ambitie. Voor sommige projecten, zoals Hoek van Holland, moet alles zero-emissie uitgevoerd worden. Martijn van Eendenburg, bedrijfsleider bij KWS: “KWS is er klaar voor om deze duurzame uitdaging aan te gaan met een uitgebreid emissievrij materieelpark.”  Daarvoor heeft KWS haar eigen elektrische rupskraan en is zij in gesprek met een partner voor het langdurig inzetten/huren van een elektrisch mobiele kraan. Daarnaast zijn er nog wel uitdagingen in de stroomvoorziening, transport, rioolreiniging, etc. waar KWS het komende half jaar mee aan de slag gaat om samen met de gemeente Rotterdam het tot een succes te maken.

Een goede communicatie met de omgeving
Het project Stadse Werken 2 draagt bij aan de verbetering van het riool door deze te vervangen door een nieuw riool en in sommige gevallen wordt er een nieuw hemelwaterafvoer (HWA)-riool bijgelegd zodat het regenwater apart wordt afgevoerd. Dit betekent dat er sprake is van een gescheiden riool-stelsel. Dit heeft voordelen voor de waterkwaliteit en de afvoercapaciteit. In sommige straten wordt een Drainage Infiltratie Transportriool (DIT-riool) aangelegd. Dit is een rioolleiding met waterdoorlatende wanden bestemd voor de inzameling en transport van grondwater en hemelwater, waarbij hemelwater door middel van infiltratie door de wanden kan worden afgevoerd en grondwater via de wanden kan intreden. Duurzaam, want op deze manier wordt het water niet volledig afgevoerd wanneer dat niet nodig is. Pas bij teveel grondwater en/of regenwater treedt de afvoering in werking.

"We gaan ervan uit dat we met dit raamcontract een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van Rotterdam.”

Martijn van Eendenburg Bedrijfsleider KWS Rotterdam-Zwijndrecht

Het project heeft echter ook impact op de buitenruimte en de omgeving. Daarom zorgt KWS voor een goede communicatie en afstemming met de bewoners en ondernemers in de gebieden waar het project wordt uitgevoerd. Dit kan door een bewonersavond te organiseren, inloopspreekuur en/of persoonlijke afspraken met de belangrijke stakeholders. Ook maakt KWS gebruik van de KWS-app om de omgeving te informeren over de voortgang en eventuele hinder van de werkzaamheden. De mate van omgevingsmanagement wordt per project in de consultatiefase afgestemd met de gemeente Rotterdam.

Mooie uitdaging voor KWS
KWS ziet project Stadse Werken 2 als een mooie uitdaging om samen met de gemeente Rotterdam te werken aan een beter riool en een mooiere buitenruimte. Martijn van Eendenburg, bedrijfsleider bij KWS, zegt hierover: “We hebben veel ervaring en expertise op het gebied van rioolvervanging en we zijn altijd op zoek naar innovatieve en duurzame oplossingen. We gaan ervan uit dat we met dit raamcontract een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van Rotterdam.”