Zoeken

De strijd aan met het ijs op de vaarwegen van de Zeeuwse Delta

Door de vorst ligt ons werk op diverse plekken helaas stil. Echter, voor bepaalde collega’s binnen ons bedrijf is het deze week spitsuur. Als onderdeel van Volker Infra Zeeland zijn KWS en Aquavia (een KWS-onderneming) namelijk verantwoordelijk om de vaarwegen van de Zeeuwse Delta bevaarbaar en de sluizen bruikbaar te houden. Dat betekent deze week het ijsvrij houden van de vaarwegen en de sluizen. Dat doen we in opdracht van Rijkswaterstaat.

Bellenscherm Kreekrak 1.jpg

Luchtbellenschermen en sluisdeurverwarming

Bij de Kreekraksluizen en de Krammersluizen zijn (lucht)bellenschermen en (sluis)deurverwarming ingezet om ijsvorming rond de sluisdeuren te voorkomen. Een bellenscherm is een ‘gordijn van bellen’. Normaliter wordt dit gebruikt om de zoet- en zoutwaterscheiding te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het water uit beide zijden van de sluis niet teveel mengt. Deze week wordt het bellenscherm ingezet om het water in beweging te houden zodat het niet bevriest en vastvriest aan de sluisdeuren. We monitoren continue de situatie bij de sluizen in de Zeeuwse Delta om ervoor te zorgen dat deze bruikbaar blijven.

Verder zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat (zware) ijsgang de doorvaart door de sluizen kan belemmeren of blokkeren. Sleepboten en ijsbrekers zijn gemobiliseerd om waar nodig op korte termijn ingezet te worden om de vaarweg vrij te houden. Ook staan diverse collega’s paraat om bij aanhoudende winterse omstandigheden handmatig sluisdeuren en aanslagen schoon te steken. In het verleden voorkwam dit dat sluizen buiten bedrijf moesten worden gesteld vanwege ijsvorming.

Mobiel bellenscherm op de Hollandsche IJsselkering

Naast de Zeeuwse Delta onderhouden we ook de Hollandsche IJsselkering voor Rijkswaterstaat. Het sluizen- en keringcomplex in de Hollandsche IJssel heeft geen ingebouwde voorzieningen zoals de Kreekraksluizen en de Krammersluizen om ook bij deze winterse temperaturen de sluizen en keringschuiven bruikbaar te houden en het vaarwater bevaarbaar. Daarom is daar deze week een mobiel bellenscherm gerealiseerd door plaatsing van compressoren met luchtslangen en verdelers aan zowel de zijde van Capelle aan den IJssel als Krimpen aan den IJssel.