Zoeken

Succesvol asfaltonderhoudsproject in provincie Limburg leidt tot groei

Het project voor het onderhoud van het asfalt in de provincie Limburg heeft zich ontwikkeld tot een indrukwekkend meerjarig contract voor KWS. Sinds 2012 is KWS verantwoordelijk voor het groot onderhoud in de regio. Wat begon als een eenjarig standaard RAW contract is in de loop der jaren uitgegroeid tot een omvangrijk project met een flinke volumegroei. Het succes van het project heeft gezorgd voor stabiliteit en groei in termen van zowel asfalttonnage als omzet.

MicrosoftTeams-image (57).png

Voorbereiding is key: Wat houdt het in?

Het project, dat aanvankelijk alleen gericht was op de uitvoering van verschillende wegvakken, omvat nu ook uitgebreide voorbereidingswerkzaamheden. Tegenwoordig verlangt de opdrachtgever een grondige voorbereiding van de aannemer voordat de daadwerkelijke werkzaamheden van start gaan. Deze voorbereidingsfase omvat verschillende belangrijke taken, zoals het uitvoeren van verhardingsonderzoeken op alle wegvakken, het coördineren van omleidingsroutes en planningen met belanghebbenden zoals Rijkswaterstaat en gemeenten, het opstellen van verhardingsadviezen, het opstellen van ontwerp- en uitvoeringstekeningen, het maken van ramingen en het indienen van definitieve prijsaanbiedingen.

Uitdagingen en duurzaamheid: provinciaal stikstofbeleid

Ondanks het succes van het project blijven er nieuwe uitdagingen ontstaan. Onlangs is het stikstofbeleid van de provincie Limburg een belangrijk aandachtspunt geworden. Voor 16 werkvakken diende KWS een stikstofberekening op te stellen. Deze berekening bepaalt de extra stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden in dat specifieke werkvak. Vervolgens wordt deze berekening getoetst door een ecoloog, die beoordeelt of de extra stikstofdepositie schade kan veroorzaken aan de Natura 2000-gebieden.

Tot nu toe zijn de resultaten van de stikstofberekeningen positief. De vakken die zijn getoetst, veroorzaken geen schade aan de Natura 2000-gebieden.

Volgende in de rij

Voor de bouwvak staan er nog 3 wegvakken op de planning, waarbij we 21.000 ton asfalt zullen frezen en aanbrengen. Met een geslaagd verleden en voortdurende uitdagingen blijft het project voor het asfaltonderhoud in de provincie Limburg een belangrijke mijlpaal voor KWS.