Zoeken

Eerste test kraanopstelplaatsen op Windpark Nieuwe Hemweg succesvol

Op Windpark Nieuwe Hemweg in Amsterdam is afgelopen woensdag succesvol de zogenaamde ‘full scale field test’ uitgevoerd. Met deze test is aangetoond dat de door KWS geplaatste kraanopstelplaatsen de krachten van de kraan die de windmolens opbouwt aankan. Deze krachten zijn nagebootst door middel van het aanbrengen van een belasting van 300 ton.

20201020 Test gewapende fundering Amsterdam 05.png

Om deze krachten na te bootsen zijn rijplaten gestapeld op dragline schotten tot er een kracht van 3000 kN, dit staat gelijk aan 300 ton, is bereikt. Daarna is zes uur lang elk uur gemeten hoe de ondergrond en de opstelplaatsen zich houden. Een full scale field test is succesvol als de verzakking van de grond binnen de toleranties blijft. Dit was bij de eerste test al het geval.


De werkzaamheden die KWS Infra Amsterdam-Utrecht voor de kraanopstelplaatsen van 400 m2 heeft uitgevoerd zijn in technisch opzicht bijzonder. Zo is een innovatie oplossing bedacht voor de constructie, een 1.30 m1 dik pakket van menggranulaat, gewapend met een geocell in horizontale en verticale richting.

VolkerWind

Sinds april 2020 werkt de combinatie VolkerWind, bestaande uit de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS, voor opdrachtgever Vattenfall aan de bouw van Windpark Nieuwe Hemweg. Het park, met zes molens van 150 meter hoog, ligt direct naast het opstelterrein voor treinen tussen de Westhavenweg en de Nieuwe Hemweg in Amsterdam.

Werkzaamheden

KWS is binnen VolkerWind verantwoordelijk voor het graven en dempen van de watergangen, het aanbrengen van tijdelijke en later definitieve wegen en duikers en het plaatsen van de kraanopstelplaatsen. Het overige werk voor VolkerWind in dit project bestaat uit het aanbrengen van de poeren (funderingen) voor de toekomstige windmolens, het aanbrengen van kabels en leidingen voor de windmolens en het plaatsen van een transformatorstation.


Vanaf half november wordt het terrein vrijgegeven aan Vestas. Zij verzorgen de opbouw van de windmolens. Vanaf januari 2021 neemt VolkerWind het terrein weer over en start met het ombouwen naar de definitieve terreininrichting. Bouwwegen worden dan verwijderd en de definitieve wegen aangebracht.