Zoeken

Tijdelijke bronbemaling Circuit Zandvoort

Voor de aanleg van de publiekstunnels op het Circuit Zandvoort was een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand noodzakelijk. Onze specialist Van Kessel Bronbemaling is eind september 2019 benaderd voor het ontwerp van de bemalingssystemen. Tevens is het team gevraagd om het traject voor het verkrijgen van de watervergunning te begeleiden.

20200106 Publiekstunnel 2 Zandvoort 002-003.jpg

Ten behoeve van het ontwerp en het verkrijgen van de watervergunning is op het circuit van tevoren een aantal pompproeven uitgevoerd. Met behulp van een onderbouwende rapportage is vervolgens een definitieve bemalings-ontwerp opgesteld met een minimaal effect op de omgeving en een maximaal resultaat ten gunste van de werkzaamheden.

 

Het team van Van Kessel Bronbemaling heeft voor dit project nauw samengewerkt met de opdrachtgever, de hoofdaannemer, het Hoogheemraadschap van Rijnland. Mede hierdoor konden de bemalingswerkzaamheden tijdig starten en zijn deze in maart 2020 op tijd afgerond. Gedurende de gehele periode is de omgeving 24/7 gemonitord.

20200106 Publiekstunnel 2 Zandvoort 002-003.jpg