Zoeken

Van een wasbord naar een glad gestreken wegdek

Tussen Lopik en Schoonhoven ligt de provinciale weg N210. De weg is in beheer van de provincie Utrecht, ligt in de polder Willige Langerak en kenmerkt zich door de vele watergangen die in dit gebied voorkomen.

N210 Benschop.jpg

In 2022 is er door KWS aan deze weg groot onderhoud uitgevoerd. Aanvullend hierop kwam de vraag van de provincie Utrecht of KWS ook de langsvlakheid van de weg kan verbeteren.
De vele sloten in het gebied zijn gedempt toen in de jaren 50 de N210 is aangelegd. Maar tekenen zich nu nog steeds af in de weg en zorgen voor een wasbord effect.

Figuur N210 in de Polder.png
N210 ligt in de polder

Asfaltcontructie

Onze asfaltspecialisten zijn gaan kijken naar de bestaande asfaltconstructie van de N210. Hier bleek dat het asfalt in het verleden op veel plaatsen is uitgevuld om de langsvlakheid te verbeteren. Met als gevolg dat op deze plaatsen het asfaltpakket te dik en dus te zwaar wordt en ook sneller gaat zetten.
Door het doen van onderzoek is er bepaald dat het asfalt dunner gemaakt kan worden (lees: minder zwaar gemaakt kan worden). Dit doen we door niet alleen de holen te vullen, maar ook de “pieken” af te vlakken. Zie hiervoor onderstaande afbeelding.

Sinds 2020 is KWS Infra verantwoordelijk voor het asfaltonderhoud in het westelijk deel van de provincie Utrecht. In Bouwteamverband worden diverse deelopdrachten voorbereid door het opstellen van een uitvoeringsontwerp en een RAW-bestek.

Bouwteam Utrecht Asfaltverhardingen

Overlagingstool KWS

Voor het in kaart brengen van de langsonvlakheid is een inmeting gedaan door Geomaat. Met de streetmapper van Geomaat is een 3d- puntenwolk gemaakt. Aan de hand van de Puntenwolk is door onze afdeling Ontwerp en Advies met de zelf ontwikkelde overlangingstool een nieuw lengteprofiel gemaakt. In dit lengteprofiel is de langsvlakheid zo geoptimaliseerd dat de vlakheid binnen de C5-norm valt en dat het nieuwe asfalt niet dikker wordt. Met de overlagingstool is in 3D de freesdiepte bepaald.

N210 KWS 2.png
In plaats van alleen de gaten te vullen worden de toppen ook afgevlakt.

Road profiler Freesmij

Tijdens de uitvoering van het werk is het freeswerk uitgevoerd door de frezen van de freesmij met een Roadprofiler uitrusting. Met de Roadprofiler bepaald de frees op basis van GPS zijn locatie en haalt vervolgens uit het 3D- model hoe diep hij moet frezen. De frees stelt automatisch de diepte in. Het handmatig plaatsen van freescijfers op het asfalt is niet meer nodig.

Het eindresultaat

Na het frezen is door KWS twee lagen asfalt aangebracht met als resultaat een glad gestreken wegdek. Langs het asfalt is tevens 0,80m brede bermverharding aangebracht en heeft de parallelweg ook een nieuwe deklaag en een nieuwe bermverharding gekregen. Een prachtig resultaat door een goede samenwerking van vele KWS-ondernemingen, Freesmij, KWS, Gebr. Van Kessel en de provincie Utrecht.

Het vervolg

Het resultaat is zo goed gelukt dat dit jaar een tweede deel van de N210 (gedeelte tussen N204 en de rotonde naar Benschop) op dezelfde wijze wordt aangepakt.