Zoeken

Van oud naar nieuw; uitdagingen en kansen op het gebied van circulair bouwen

Door circulair te bouwen gaan we zo efficiënt mogelijk om met grondstoffen en gebruiken we zo minimaal mogelijk primaire grondstoffen. KWS heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 volledig circulair te bouwen. Maar de implementatie brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee.

Schiphol

Circulair werken, of zoals we dat bij KWS noemen; circulair bouwen, is gericht op;
1.    het minimaliseren van afval;
2.    het maximaliseren van de levensduur van materialen;
3.    het toepassen van secundaire of gerecyclede grondstoffen en;
4.    al in het ontwerpproces rekening houden met het toekomstige gebruik van de materialen. 

Inzicht in de keten
Eén van de grootste uitdagingen bij het toepassen van circulariteit in infrastructurele projecten is de complexiteit van de keten. De toegepaste producten in een werk komen van verschillende leveranciers. Die leveranciers maken hun producten van grondstoffen die weer worden geleverd door hun leveranciers. Het is dus niet altijd meer te achterhalen waar bepaalde grondstoffen vandaan komen.

Een standaard materialenpaspoort 
Om circulair te werken moet je inzicht krijgen in de herkomst van alle producten en materialen uit de keten. Hiervoor ontwikkelen we bij KWS een standaard materialenpaspoort. Eén die op elk project toe te passen is. Ons doel is om in 2025  dit materialenpaspoort grootschalig toe te passen op onze projecten. 

Normen, richtlijnen en levensduur
Ook de eisen van de opdrachtgever en de bijbehorende normen en richtlijnen spelen een belangrijke rol. Zo komt het voor dat de verwachtingen van beheerders van een gebied niet overeenkomen met de wensen van de opdrachtgevers. Om dit tegen te gaan werken we nauw samen met de volledige branche aan duidelijke regelgeving.

Circulaire innovaties in de praktijk
Een mooi voorbeeld van samen werken aan circulariteit is de inzet van onze eigen Cold Asphalt Recycling Train (C)ART. Hierbij worden de grondstoffen van de bestaande weg gefreesd en op locatie direct verwerkt in de nieuwe weg. Een innovatieve methode om op een duurzame wijze een circulaire wegverharding aan te leggen. Door opdrachtgevers met lef, zoals de gemeentes Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en Deventer krijgen wij de ruimte om deze innovaties ook daadwerkelijk in de praktijk te testen en door te ontwikkelen.

Circulaire (buffer)opstelplatformen
Ook op Schiphol ontwerpen en realiseren we met een circulair uitgangspunt. Waar  (buffer)opstelplatformen vroeger volledig met beton werden aangelegd, werken we nu aan een alternatief in elementenverharding waarbij alleen het hoofdlandingsgestel van het vliegtuig op beton staat. De alternatieve elementenverharding kan in tegenstelling tot het beton één op één hergebruikt worden als het platform zijn functie verliest. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van beton wat deels bestaat uit hergebruikt beton.

Om circulair te werken is de juiste balans tussen haalbaarheid van doelen en de wil om te doen erg belangrijk. Veel kleine stappen maken samen een grote sprong vooruit. Samen werken aan de weg van morgen!