Zoeken

Van wateroverlast naar circulair waterbeheerssysteem op de Kattenburgerstraat

Voldoende groen en met name bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een stad. Zij laten de temperatuur dalen in de zomer, maken water beter beheersbaar, nemen CO2 op én geven zuurstof af. Met dit gegeven is KWS Infra Amsterdam-Utrecht in samenwerking met een aantal partners aan het werk gegaan op de Kattenburgerstraat in Amsterdam. Hier wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam gewerkt aan de vernieuwing van Kattenburgerstraat.

Fietspad Permavoid Fundering.JPG

Naast het creëren van onder andere comfortabelere fiets- en voetpaden, is er ook onder al het asfalt en groen veel werk verricht. Zo hebben wij onder het asfalt van het fietspad holle Permavoid units geplaatst. Deze units, een innovatie van het gelijknamige bedrijf, voorkomen schade aan het fietspad veroorzaakt door de groei van de boomwortels en zorgen daarnaast voor voldoende zuurstof voor diezelfde boomwortels.

Waterbeheer

Om in zowel tijden van overlast als droogte het hemelwater beter te kunnen beheersen zijn er drie proefvakken in de groenstrook ingericht met een Permavoid vloer. Via de duurzame tegra waterkolken van Wavin wordt het eerste grove vuil uit het hemelwater gefilterd. Vervolgens komt dit water samen in de innovatieve Orifice kolk van Wavin, deze voert de eerste “vervuilde” flush af naar het riool. Het schone water wordt opgeslagen in de Permavoid vloer. In perioden van langdurige droogte kan dit water naar de oppervlakte worden gebracht om zo de bomen en het andere groen van water te voorzien.

Bij hevige buien wordt het overtollige water opgeslagen in de diepere infiltratie units. Van hieruit wordt het grondwater aangevuld. Door het gebruik van deze innovatie wordt een circulair waterbeheerssysteem gecreëerd dat bijdraagt aan de biodiversiteit van Amsterdam.