Zoeken

Verduurzamen van asfalt; een terugblik op vele innovaties

Vandaag vindt de Asfaltdag plaats. Een dag georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland. De Asfaltdag 2022 staat in het teken van verduurzaming van de asfaltsector. Een onderwerp waar KWS zich ook hard voor maakt. Op deze dag staan wij dan ook even stil bij wat wij dit jaar al hebben bereikt op het gebied van verduurzaming van asfalt en asfalteren.

DSC_0153.jpg

Circulair asfalt

KWS ontwikkelde dit jaar diverse circulaire asfaltmengsels, zoals rood asfalt met 40% gerecycled asfalt. De gemeente Eindhoven had met de aanleg van dit asfalt een primeur. Nog niet eerder werd er in Nederland rood asfalt aangelegd met zo’n hoog percentage gerecycled asfalt. Het duurzame mengsel wordt geproduceerd met groen gas en onder CE-certificering geleverd en verwerkt.

Ook de deklaag van de Innovatiestrook A58 is voorzien van een nieuw ontwikkeld asfaltmengsel, Konwé DZOAB. Dit asfaltmengsel bestaat voor 80 procent uit gefreesd en gezeefd ZOAB-granulaat. Hierdoor kan er op lagere temperatuur worden geproduceerd en is de hergebruikswaarde bij einde levensduur 100%.

Van de gebaande paden

Naast het ontwikkelen van nieuwe duurzame mengsels, kijken wij ook altijd naar mogelijkheden om dit toe te passen op plekken waar dit niet altijd gebruikelijk is. Zo weken wij tijdens asfaltwerkzaamheden op de N236 af van de norm in het belang van duurzaamheid. Het gebruik van gerecycled asfalt is namelijk niet vanzelfsprekend in een deklaag in buitenstedelijk gebied. Het aangelegde mengsel is een geluidsreducerende deklaag met 50% PR.

Emissieloos materieel

Om de duurzame mengsels emissieloos aan te kunnen leggen, introduceerde KWS in juni 2022 haar elektrische asfaltspreidmachine. De ontwikkeling en inzet van deze innovatieve asfaltspreider, die geen CO2 of fijnstof uitstoot, sluit aan bij onze ambitie om duurzaam te ondernemen en is de volgende stap richting volledig emissievrij werken in 2030. De inzet van de elektrische asfaltspreider leidt tot een besparing van 46 ton CO2 per jaar en draagt bij aan ons streven van een volledig emissieloze asfaltset in 2023. Daarnaast hebben we dit jaar onze vijfde elektrische wals in gebruik genomen.

Slimmer, duurzamer én goedkoper

De prijsstijgingen dit jaar brachten voor iedereen veel uitdagingen met zich mee. Door op een slimme manier asfalt te recyclen bedacht KWS duurzame alternatieven voor traditionele asfaltmengsels, maar wel tegen een scherpe prijs. De toepassing gaat uit van een dikkere onderlaag en een dunnere deklaag in combinatie met ons duurzame asfaltmengsel KonwéGreen op de fietspaden en SMA Circulair op de rijbaan. KonwéGreen is een AC11 Surf mengsel met 55% gerecycled materiaal en de Steen Mastiek Asfalt (SMA) is een zwarte deklaag met 50% gerecycled materiaal. Hierdoor zijn er minder nieuwe primaire grondstoffen nodig, dit levert naast een reductie in CO2 ook een flinke reductie in prijs op!

Duurzame afdruipremmer

Ook ging KWS dit jaar een samenwerking aan met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Cellvation. Zij winnen cellulose uit wc-papier, deze cellulose wordt omgezet in een grondstof. KWS gaat deze grondstof onder andere gebruiken als duurzame afdruipremmer in asfalt voor wegen en fietspaden. Hiermee besparen we een CO2-uitstoot van 90% ten opzichte van het reguliere product.

(Cold) Asphalt Recycling Train

In het derde kwartaal van dit jaar brachten we in het Friese Ferwert de eerste meters verharding aan met onze innovatieve koud asfaltrecyclingtrein. De inzet van deze methode maakt het mogelijk om op locatie een weg te frezen en te verwerken. Door de zogenaamde (Cold) Asphalt Recycling Train – (C)ART – kan er vrijwel 100% circulair worden gewerkt en wordt aanzienlijk bespaard op de uitstoot van CO2.

Deze duurzame en circulaire ontwikkelingen dragen weer bij aan de innovaties van de toekomst. Hier zijn wij als KWS trots op! Op naar nog duurzamer asfalt en blijven innoveren om op een verantwoorde manier circulaire en duurzame infrastructuur te realiseren. Samen werken aan de weg van morgen!