Zoeken

Vervolgproject voor KWS op Schiphol Trade Park

Op bedrijventerrein Schiphol Trade Park start KWS Infra Amsterdam-Utrecht vandaag met het aanleggen van de infrastructuur ten behoeve van het bereikbaar maken van de te realiseren kavels. In 2019 en 2020 was KWS al verantwoordelijk voor de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur op het bedrijventerrein. Na deze succesvolle samenwerking is nu ook het vervolg aan KWS gegund door gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC).

20190617 STP Schiphol Trade Park 001-001.jpg

De werkzaamheden die KWS gaat uitvoeren, sluiten goed aan bij de ambitie die SADC heeft voor Schiphol Trade Park, namelijk het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa ontwikkelen. KWS draagt bij aan die ambitie door onder andere gebruik te maken van circulaire, biobased bestrating als tegels, klinkers en banden. Ook wordt duurzaam asfalt geproduceerd in het KWS-eigen HERA-System. De indirecte verhittingsmethode in dit systeem zorgt ervoor dat asfalt vijf keer vaker kan worden gerecycled en dat de uitstoot van emissies tijdens de asfaltproductie aanzienlijk lager is dan bij traditionele asfaltcentrales. Uiteindelijk werd het eerste project opgeleverd met het Madaster Materialenpaspoort, als eerste business park ter wereld. In deze database zijn de identiteit van een bouwwerk, object of kunstwerk en de onderliggende materialen opgeslagen, met als doel het zorgvuldig gebruik van grondstoffen te stimuleren en daardoor afval en verspilling tegen te gaan.

Het tweede project bestaat onder andere uit de aanleg van de riolering, aanleg van een persriool, het plaatsen van diverse duikers, het voorbereiden van nutstracés (inclusief diverse mantelbuispakketten en zinkerconstructies), het aanleggen van de fundering en al het straat- en asfaltwerk. Volgens planning wordt het werk in oktober dit jaar opgeleverd.