Zoeken

KWS werkt circulair en 100% emissievrij in de Gemeente Haarlem

KWS is samen met VES en Van Hattum en Blankevoort, in de combinatie VolkerInfra Haarlem, de komende acht jaar verantwoordelijk voor twee van de zes percelen in de Gemeente Haarlem. Binnen het dagelijks beheer en onderhoud gaat het om de percelen ‘Kunstwerken en Oevers’ en ‘Beweegbare Bruggen’.

shutterstock_1359666824.jpg

100% emissievrij

Vanaf start werk voert de combinatie op beide percelen de werkzaamheden 100% emissievrij uit. Dit doen wij door de inzet van zero emissie materieel. Zo rijden wij altijd met elektrische materieelstukken, zetten we elektrisch materieel in voor onze werkzaamheden (zoals een elektrische- boot en hoogwerker en elektrisch handgereedschap) en zetten wij een ECO-unit in als schaftkeet, voorzien van zes zonnecellen en omvormer.

Circulair

Op het perceel ‘Kunstwerken en Oevers’ is de ambitie om 91% circulair te werken. Dit doen we door onder andere het vrijkomende cement volledig te verwerken in het nieuwe beton, verf te gebruiken die voor 35% uit herbruikbare verf bestaat en alle metalen te recyclen.

In het contract ‘beweegbare bruggen’ is de ambitie om 64% circulair te werken. Dit doen we door onder andere gerecyclede metalen en 100% biobased smeermiddelen te gebruiken.

’De gemeente Haarlem hecht veel waarde aan duurzaamheid en zet in op productie en (her)gebruik van circulaire producten en wenst de uitstoot van CO2 te beperken. Dit sluit mooi aan op onze doelstelling om in 2030 emissievrij te zijn en een 100% circulaire infrastructuur in 2040.’ Martijn Slot, contractmanager KWS.

Samenwerking en rolverdeling

Gemeente Haarlem en VolkerInfra Haarlem gaan als partners de komende jaren bovenstaande percelen onderhouden. Hierbij zal VolkerInfra Haarlem de inspecterende, adviserende en uitvoerende taken pakken en opereert Gemeente Haarlem vanuit een regisserende rol.

Belangrijk hierbij is dat wij middels inspecties en gedegen adviezen Gemeente Haarlem ontzorgen en de mogelijkheid bieden een afgewogen keuze te kunnen maken voor het beheer en onderhoud.