Zoeken

VolkerInfra Schiphol aan de slag met laser en AI op Schiphol

VolkerInfra Schiphol, een samenwerking tussen VolkerWessels-ondernemingen KWS en VolkerRail, gaat samen met Mavisoft, SWIC en Schiphol een 5-jarige samenwerking aan om de betonverhardingen op de vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) op innovatieve wijze te inspecteren. Met de inzet van nieuwe (digitale) technieken krijgen wij meer inzicht in het areaal en kunnen wij betere besluiten maken.

Schiphol VOP AI.jpeg

Voorafgaand aan de samenwerking is er op initiatief van VolkerInfra Schiphol een pilot uitgevoerd om deze innovatie toe te passen op de betonverhardingen. Hier zijn drie verschillende technieken getest in combinatie met schadedetectie en classificatie op basis van Artificial Intelligence (AI). En met succes! Nu er een positieve business case ligt gaat VolkerInfra Schiphol dit samen met Schiphol implementeren.

Levensduur verlengend

Het belangrijkste resultaat van de innovatie is dat de levensduur van de betonverharding wordt verlengd. Hierdoor stijgt de beschikbaarheid van de VOP's, tegen lagere kosten terwijl er tegelijkertijd minder overlast is, wij minder materiaal gebruiken en minder CO2 uitstoten.

Vele voordelen

Naast bovengenoemde voordelen heeft de inzet van de laser en AI ook nog de volgende voordelen:

  • Inspectie kan zowel overdag als ‘s nachts.
  • We kunnen sneller de grote oppervlaktes inspecteren.
  • De extra kosten per schade-identificatie en -classificatie dalen tot nihil doordat niet een inspecteur maar de AI dit uitvoert.
  • Het proces van inspecteren, beoordelen en vertalen naar een PCI-rapport en verschillende geografische informatie is geheel digitaal en geautomatiseerd.
  • De uitkomsten van de inspectie zijn minder afhankelijk van wie de inspectie uitvoert.
  • De achteruitgang van een VOP kan beter worden beoordeeld doordat de ontwikkeling van de maatgevende schade over de jaren kan worden bekeken.

Dankzij deze voordelen kan Schiphol van een steekproefsgewijze inspectie naar een 100 procent-inspectie overgaan. Dit maakt de op de PCI-inspectie volgende handmatige onderhoudsinspectie op de slechtst scorende VOP’s overbodig. Daarnaast beperkt het discussie en uitzoekwerk rondom eventuele noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. Door beginnende schades veel eerder te ontdekken en te repareren verlengen we de levensduur van de betonverharding ook nog eens flink!