Zoeken

Volledig elektrische asfaltset en PlasticRoad bij herinrichting Ritthemsestraat

Met de aanleg van het laatste stuk PlasticRoad door Harry van der Maas, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, is de nieuwe rotonde in de N662-Ritthemsestraat vandaag officieel geopend. KWS heeft in opdracht van Provincie Zeeland gewerkt aan het duurzaam herinrichten van de Ritthemsestraat en de aanleg van een nieuwe rotonde. Het werk valt binnen het contract Asfaltonderhoud N662 - Rotonde A58/Marie Curieweg en herinrichting Ritthemsestraat.

IMG_2379.JPG

Elektrische asfaltset

Het asfalt op de Ritthemsestraat is elektrisch aangelegd met behulp van onze eigen elektrische asfaltspreider en elektrische wals. Door te werken met emissieloze machines is de CO2 uitstoot tijdens het werk geminimaliseerd. Voor de uitvoering van dit werk zijn naast bovenstaande machines ook een elektrische graafmachine en autolaadkraan gebruikt. Hiermee is in totaal 16 ton CO2 bespaard én is de geluidsemissie tijdens het werk laag.

Johan Karelse, projectmanager KWS; ‘Samen met de Provincie Zeeland mogen we trots zijn op wat we in dit project hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid. Naast de besparing op CO2-uitstoot ben ik zeer trots dat we de eerste PlasticRoad hebben aangelegd in deze mooie provincie.’

Een fietspad van plastic

Provincie Zeeland heeft de ambitie om binnen dit project ervaring op te doen met een duurzame innovatie. Daarom heeft KWS 47 meter fiets- en voetpad aangelegd met PlasticRoad. PlasticRoad zijn circulaire en modulaire elementen van gerecycled kunststof. Het toepassen van PlasticRoad bespaart een uitstoot van 33% CO2 ten opzichte van een traditionele variant (RVO). Provincie Zeeland heeft hiermee een primeur binnen de eigen provincie. KWS is als grondlegger van PlasticRoad trots op de aanleg van dit product.

Ambities

Het gebruik van PlasticRoad en de inzet van het elektrisch materieel binnen dit project sluit aan bij de ambities van zowel de Provincie op gebied van klimaatdoelstellingen en maatschappelijk verantwoord inkopen als de duurzame ambities van KWS; Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040.

Harry van der Maas, gedeputeerde Provincie Zeeland: ‘Ik ben trots op wat we met dit project hebben bereikt, samen met KWS. Door het gebruik van elektrisch materieel zetten we een mooie stap met de vermindering van CO2-uitstoot.’

Duurzame innovaties

Naast bovenstaande duurzame toepassingen is ook het gebruikte asfalt duurzaam. Het KWS eigen asfaltmengsel KonwéBind is gebruikt voor de tussenlaag en voor de deklaag is er gebruik gemaakt van SMA met 30% hergebruikt asfalt. Hiermee besparen we een CO2-uitstoot van 61.702 kg. Daarnaast is er verticale drainage toegepast. Dit levert een optimale voorbelasting op. Het project heeft een MKI waarde die 40% lager was dan de referentie.