Zoeken

Volledige transformatie voor een verkeersveilige Geesterweg

Daar waar de Castricummerweg en de Melis Stokelaan de Geesterweg kruisen vind een grote transformatie plaats. Een nieuwe rotonde verandert hier het verkeerslandschap.

KWS Geesterweg

Het idee van deze verandering is niet overhaast ontstaan; sinds 2018 is zorgvuldig onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en doorstroming in het Centrumgebied. Met de keuze voor een rotonde wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verhoogd. Bovendien wordt de voorrangssituatie helder en conform de landelijke normen. Langzaam verkeer krijgt hier duidelijk voorrang en zo worden de verkeersstromen vloeiender.

Een bijkomend voordeel is de naadloze integratie van de rotonde met de bestaande busroute. Zo wordt het openbaar vervoer ook in dit plan niet vergeten. De behoefte aan aanpassing van deze kruising is verder gestimuleerd door de nieuwbouw van woningen in het centrumgebied en de geplande kindcentra aan beide zijden van de Geesterweg. Deze ontwikkelingen vereisen een heroverweging van de huidige infrastructuur.

Bouwteam

Samen met een team van opdrachtgever gemeente Uitgeest heeft KWS Infra Amsterdam-Utrecht in een bouwteam de plannen van de gemeente uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Bij het maken van het definitief ontwerp is onder meer rekening gehouden met de belangen van de omgeving (stakeholders), is de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden bepaald, zijn kansen en risico’s inzichtelijk gemaakt en zijn er keuzes gemaakt op het vlak van duurzaamheid.

Planning en werkzaamheden

Om de hinder op het werk te beperken worden de werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd. Voor de zomervakantie zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van een voorbelasting, het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van een tijdelijke asfaltweg (bypass) rondom de locatie van de nieuwe rotonde. Deze bypass zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer maar minimaal hinder ondervindt van de bouw van de rotonde.


Momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van de rotonde. Waarna november 2023 in het teken staat van het verwijderen van de bypass en de aanleg van een nieuw fietspad. Het jaar 2023 wordt afgesloten met de laatste fase; begin december wordt de deklaag van asfalt aangebracht, waarna het werk wordt opgeleverd