Zoeken

Rijkswaterstaat gunt renovatie Waalbrug Nijmegen voorlopig aan KWS

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen voorlopig gegund aan KWS. De voorlopige gunning betreft diverse werkzaamheden zoals het betonnen rijdek vervangen, de staalconstructie versterken en schilderen.

Waalbrug.jpg
Waalbrug.jpg

De tachtig jaar oude monumentale brug wordt gerenoveerd zodat al het verkeer er in de toekomst vlot en veilig overheen kan blijven gaan. In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt de busbaan omgebouwd tot fietspad in twee richtingen en wordt de vormgeving van de brug bij de renovatie zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Voorlopige gunning

Rijkswaterstaat heeft VolkerWessels onderneming KWS geselecteerd als de economisch meest voordelige inschrijver. Zij scoorden overall het beste op de verschillende selectiecriteria, waaronder het beperken van hinder. KWS kan nu aan de slag met de opstartfase. In deze fase wordt aan hen gevraagd de inschrijving te verduidelijken en verder uit te werken. Als blijkt dat de inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen, wordt het project officieel gegund. Dat is naar verwachting in november. De definitieve planning en de mate, omvang en duur van de (verkeers)hinder is dan ook bekend.

Meeste waarde, laagste prijs

Rijkswaterstaat voert de aanbesteding van het Design & Construct-contract uit volgens Best Value aanbestedingsmethode. Dit is een inkoopmethode die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs, de beste prijs-kwaliteitverhouding. Doordat de opdrachtnemer zelf kan bepalen hoe deze het project realiseert, maakt Rijkswaterstaat optimaal gebruik van de expertise van de marktpartij.

Planning en hinder

De Waalbrug is een belangrijke schakel voor zowel het lokale verkeer in Nijmegen als de regionale verbinding met Arnhem. Onderhoud aan een cruciale verbinding betekent onvermijdelijk verkeershinder. Het betonnen rijdek, waarover het gemotoriseerd verkeer rijdt, moet worden vervangen. Tijdens de uitvoering zijn delen van de brug niet berijdbaar. Wel blijft er altijd minimaal 1 rijstrook in beide rijrichtingen beschikbaar voor auto- en motorverkeer (met uitzondering van landbouwverkeer en vrachtauto’s). Ook (brom-)fietsers, voetgangers, hulpdiensten en openbaar vervoer kunnen gebruik blijven maken van de brug. De komende maanden worden in de rest van de stad nog verschillende maatregelen genomen voor een betere bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. De renovatie staat gepland voor 2018 en 2019.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan de renovatie van de Waalbrug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit haar rol als brugeigenaar. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.