Zoeken

Waterbouwasfalt, elektrische asfaltspreidmachine én werken op een zeer steil talud in Andijk

De werkzaamheden rondom de waterzuiveringsinstallatie in Andijk zijn in volle gang. Een bijzonder project aangezien KWS een groot deel van de werkzaamheden uitvoert op een zeer steil talud met soms wel een helling van 1:2, waar doorgaans de dijken een talud hebben met een helling van maximaal 1:3. De meeste machines zijn niet bestand om op zo’n steil talud te werken, daarom bouwen wij speciaal voor dit project onze machines om.

20220624 PWN Andijk 001-001.jpg

Schoon werken

Waar oppervlaktewater wordt gezuiverd tot drinkwater is het van groot belang dat er ‘schoon’ gewerkt wordt. Vervuiling van het water moet te allen tijde worden voorkomen. Het werken op het steile talud direct langs het water vormt hierbij een extra uitdaging.


Met onze ruime ervaring op dit gebied, zoals de werkzaamheden aan de Waddenzeedijk Texel, Ommelanderdiek én het steile talud van Circuit Zandvoort is KWS een specialist op dit gebied. Dit doen wij door onder andere de inzet van extra personeel en materieel om materiaal te benevelen en op te zuigen, zodat we stofvorming minimaliseren.

Asfalt over water

Om de hinder van transport binnen de dorpskern van Andijk te voorkomen, voeren wij al het asfalt (ca. 10.000 ton) aan per schip. Ook alle vrijkomende bulkmaterialen worden afgevoerd per schip. Hiermee besparen we daarnaast ook nog eens een CO2-uitstoot van 34% ten opzichte van regulier vervoer.

CO2- neutrale uitvoering

Het project voeren we CO2-neutraal uit. Want naast het asfalt over water zet KWS op de kruin van de dijk de eigen elektrische asfaltspreidmachine in. Daarnaast gebruiken we onze elektrische wals, is al het handgereedschap en klein materieel elektrisch én vervoeren we ons personeel elektrisch over het terrein. Het resterende materieel dat niet elektrisch is, draait op HVO100 biodiesel. De minimale uitstoot vanuit dit materieel compenseren wij, waardoor een CO¬2-neutrale uitvoering is geborgd.

Werkzaamheden

KWS werkt in Andijk onder andere aan het frezen en opbreken van de huidige (asfalt)dijkbekleding en het aanbrengen van ruim 10.000 ton waterbouwasfalt op de dijken rondom de spaarbekkens. Onze zusteronderneming Gebr. Van Kessel brengt als laatste nog een slijtlaag aan.