Zoeken

Werkzaamheden duurzame doorfietsroute Drachten – Ureterp van start

KWS begint met de bouw van een veilige én duurzame doorfietsroute tussen Drachten en Ureterp. Samen met wethouder Libbe de Vries (Opsterland) en Maria le Roy (Smallingerland) gaf Roel van den Berg - directeur van de vestiging Zwolle-Leek - het startschot. Op dit innovatieve project zet KWS, naast ander duurzaam materieel, onder andere een waterstoftractor in.

DSC_0171.jpg

Verkeersveiligheid

Op het huidige traject ligt het fietspad op dit moment nog aan beide zijden van de weg. Omdat fietsers – waaronder veel scholieren - op verschillende plekken de weg oversteken, levert dit gevaarlijke situaties op. Daarom wordt de rijbaan verplaatst en komt er een 3 meter breed betonnen fietspad langs één kant van de weg te liggen. Daarnaast wordt de maximumsnelheid verlaagd, van 80 km/u naar 60 km/u.

19 (2).jpg

Projectleider Dick de Vries houdt wel van een uitdaging zoals deze: ‘Om de duurzaamheid te waarborgen moet de inzet van materiaal zo precies en strak mogelijk worden gepland. Het lokaal opwekken van energie is daar een belangrijk onderdeel van. Zo zijn onze bouwketen uitgerust met zogenoemde Solar Packs. Hiermee voorzien we het elektrische materieel rechtstreeks van groene energie.’

 

Naast de uitdagingen op duurzaam vlak is ook veiligheid een belangrijk aandachtspunt in het EMVI-plan, aldus de projectleider: ‘Veel schoolkinderen maken gebruik van het fietstraject tussen Drachten en Ureterp. Door de rijbaan en het fietspad van elkaar te scheiden vergroten we de veiligheid enorm. En dat geeft voldoening.’

Ook vestigingsdirecteur Roel van den Berg is blij met de opdracht: 'KWS heeft in de samenwerking met de gemeente Opsterland en Smallingerland scherp gekeken naar hoe we dit project zo duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren. We gebruiken daarom materieel wat draait op elektriciteit, biobrandstof of waterstof. Daarnaast zetten we voor het asfalteren onze elektrische asfaltspreidmachine in.

 

De directeur is blij met de samenwerking tussen KWS en beide gemeenten: 'Om dit soort duurzame projecten goed uit te kunnen voeren moeten de betrokken partijen bereid zijn hun nek uit te steken. We zijn er als KWS trots op dat we in beide gemeenten twee partners hebben gevonden die dit samen met KWS doen.’

Planning

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Van 16 mei tot 22 juli 2022 wordt de rotonde Ureterpvallaat tot de kruising met De Feart aangepakt en van 22 augustus t/m 21 oktober de kruising met De Feart tot de aansluiting op de Opgong.