Zoeken

Wethouder Wijbenga op werkbezoek op project Park de Twee Heuvels in Rotterdam

Afgelopen woensdag 5 september heeft het projectteam van de herinrichting Park de Twee Heuvels de wethouder van de gemeente Rotterdam Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) op werkbezoek mogen ontvangen. Het projectteam bestaat uit de gemeente Rotterdam en Romers Grondverzet, een KWS-onderneming. 

IMG_4988.JPG

De wethouder kreeg op het werkterrein aan de oostkant van het park een toelichting op het ontwerp en de uitgevoerde werkzaamheden. Ongeveer 65% van de werkzaamheden zijn gereed waaronder het graven van een waterpartij, de aanleg van een evenemententerrein en het ophogen van de heuvel. De laatste werkzaamheden betreffen het aanleggen van de paden en de greppels, het maken van de bruggen, het inzaaien van gras en het planten van bomen, struiken en bloembollen. Daarna start fase 2 van de herinrichting aan de westkant van het park.

IMG_5058.JPG

Handen uit de mouwen

Tijdens het bezoek kon wethouder Wijbenga meteen aan de slag, want volgens planning kon de watergang doorgestoken worden rondom het nieuwe speeleiland. Aan de wethouder de eer om dit met de graafmachine uit te voeren en het eerste water te laten binnenstromen.

 

Medio september zal ook het laatste deel van fase 1 worden afgesloten. Dit is de noordoosthoek van het park. Dit deel is zo lang mogelijk open gehouden omdat het een toegangsweg tot het park is. Naar verwachting zullen de werkzaamheden van fase 1 nog tot eind dit jaar duren. Vervolgens wordt dit terrein weer toegankelijk voor bezoekers en zal fase 2 (de westkant van het park) worden afgesloten zodat daar de werkzaamheden van start kunnen gaan. De totale herinrichting zal uiterlijk in december 2019 afgerond zijn, waarna het park weer volledig te gebruiken is voor bezoekers.