Zoeken
pontje.jpg

Gebiedscontract Zaanstreek Waterland en Gooi en Vechtstreek

Voor dag en dauw, in regen en bij zonneschijn. Onze mannen werken het hele jaar door om de wegen veilig en bereikbaar te houden. Want naast marktleider in de wegenbouw, houden wij ons bij KWS ook bezig met meer specialistische werkzaamheden. Een goed voorbeeld van de uitvoering van onze specialistische kennis zijn de onderhoudscontracten, ook wel gebiedscontracten, die wij sinds twee jaar in opdracht voor de provincie Noord-Holland uitvoeren. Voor een periode van tien jaar zijn wij verantwoordelijk voor het integrale onderhoud aan de infrastructuur: wegen, vaarwegen, vaste en beweegbare kunstwerken, groenvoorziening, waterhuishouding, verkeersmanagement systemen, openbare verlichting,  gebouwen en terreinen in de gebieden Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek Waterland.

Consortium

Dit doen wij in de combinatie VolkerInfra PNH Gooi en Vechtstreek en VolkerInfra PNH Zaanstreek Waterland bestaande uit KWS infra Amsterdam-Utrecht, Gebr. van Kessel Onderhoud, Van Hattum en Blankevoort, allen onderdeel van het VolkerWessels concern.

 

Zo zorgen wij met de combinatie dat er in totaal  145 km aan weg en 50 km aan vaarwegen veilig en bereikbaar zijn. Dit doen wij dagelijks met een team van circa 40 werknemers. Naast de grote werkzaamheden zijn we in beide regio’s ook verantwoordelijk voor hele specialistische activiteiten, bijvoorbeeld het keuren van brandblussers of legionella preventie in gebouwen, het bestrijden van de eikenprocessierups, het bestrijden van de Japanse duizendknoop of de reuzenbereklauwen en het ecologisch maaien van de bermen.

Werkzaamheden

In het gebied Zaanstreek Waterland voeren we het onderhoud uit voor 50 kilometer aan vaarwegen, 14 beweegbare bruggen, een veerpont en twee sluizen. Ook meten we hier de vaarwegprofielen in met sonarapparatuur en breken we het ijs indien het water bevroren is, zodat de beroepsvaart door kan gaan. En zijn we verantwoordelijk voor incidentmanagement op het water.

 

Voor het gebied Gooi en Vechtstreek zijn we onlangs begonnen met het controleren van verkeerslichten en openbare verlichting. Dit is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen. Daarnaast moeten de bruggen en onderdoorgangen in de regio beschermd worden tegen corrosie en rotting. Daarom gaat VolkerInfra vanaf juli conserverings- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan vaste bruggen en onderdoorgangen.

 

Vanuit 3 steunpunten zet KWS zich in om de Noord-Hollandse wegen ook berijdbaar te houden tijdens winterse taferelen zoals vorst en gladheid. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor het incident management op de wegen waarbij Wilchem ons ondersteunt.

Innovatie en duurzaamheid

In het contract zijn innovatie en duurzaamheid geborgd zodat wij met investerings- en verbetervoorstellen het onderhoud van de gebieden naar een hoger niveau kunnen brengen. Voorbeelden die we nu gerealiseerd hebben of over in gesprek zijn, zijn:

  • Proeftuin biobased materialen. Op het terrein van de provincie hebben wij een proeftuin gerealiseerd met een bijenhotel en zitbank van biobased
    materiaal.
  • Takkenrillen. In de gebieden plaatsen wij takkenrillen ter verbetering van de ecologie.
  • Maaien. Wij zijn in gesprek over een ecologische optimalisatie van het maaibeleid.        
  • Elektrisch materieel. We werken met elektrisch gereedschap binnen onze onderhoudsploegen in het kader van duurzaamheid.

Contactpersoon