Zoeken
IMG_3396.jpg

Bouwteam in Silvolde gaat vol voor circulariteit

In Silvolde gaat het bouwteam van de gemeente Oude IJsselstreek, KWS Infra Zwolle en partners vol voor circulariteit. Ideeën en inspriratie genoeg. Maar in veel projecten is er lang niet altijd de tijd en ruimte om duurzame oplossingen in de praktijk te onderzoeken. Dat kan ook anders dachten ze in de gemeente Oude IJsselstreek. Met de intentie om partijen zoveel mogelijk mee te nemen van het ontwerp naar de realisatie daagde, de gelijknamige gemeente de markt uit om de Heuvelstraat in Silvolde te herinrichten. Cruciaal selectiecriterium: duurzaamheid en in het bijzonder circulariteit. Met een goede mix van procesbeschrijvingen, potentiele projectoplossingen en ervaring in eerdere bouwteams kwam KWS als beste de uit de bus.    

Integrale scope

Een ander onderscheidend element binnen het bouwteam is de integrale aanpak van de woningbouw en infrastructuur. De scope van het project bestaat uit de sloop en herbouw van 29 woningen en het opnieuw inrichten van de infra en de buitenruimte. Vrijgekomen materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Denk aan de metselstenen van de huidige woningen.

Uitgangspunt is om vernieuwende ideeën uit te werken om duurzaam en circulair in de praktijk toe te kunnen passen. Dit voorkomt dat het bouwteam onder tijdsdruk moet terugvallen op standaard en minder duurzame oplossingen.

Gebiedseigen

Zo wordt onderzocht of we met een mobiele stenenpers op locatie, de verhardingselementen kunnen vervaardigen uit de vrijgekomen grond, voorzien van een bindmiddel. De duurzame winst van deze zogeheten GEOWALL-techniek is evident: beperkte transportbewegingen door het toepassen van gebiedseigen materiaal en volledige herbruikbaarheid van het gebonden materiaal bij het einde van de levensduur van het element. Het waterbedrijf onderzoekt daarnaast of er een ontwerp mogelijk is om van gezuiverd regenwater drinkwater te maken, zodat toekomstige bewoners zelfvoorzienend zijn.

Duurzame leefomgeving

Daarnaast wordt met betrokkenheid van het waterschap gekeken of vrijkomend vuilwater dermate gezuiverd kan worden dat het weer in de grond geinfiltreerd kan worden. Het vaste materiaal dat overblijft kan dan als compost dienen. Alle innovatieve oplossingen dienen een glashelder hoger doel: een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving voor de toekomstige bewoners. 

 

 

Het bouwteam

Het bouwteam bestaat naast opdrachtgever gemeente Oude IJsselstreek en KWS Infra Zwolle uit woningbouwcoöperatie Wonion, installatiebedrijf Wassink, bouwbedrijf Klanderman en sloopbedrijf Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek. Vanwege de prominente rol voor duurzame innovaties wordt ook een beroep gedaan op de expertise en projectbegeleiding van onze VolkerWessels-collega's van Aveco de Bondt.

 

Contactpersoon