Zoeken
image026.jpg

Onderhoud gemalen Moerdijk

Nadat we in 2017 in bouwteamverband het renovatie-ontwerp van Gemaal G aan de Orionweg hadden opgesteld en vervolgens gerenoveerd, gaan we de komende jaren aan de slag met de gemalen A, B, C, D, E, F en I in het havengebied van Moerdijk. De samenwerking in bouwteam zoals we die bij Gemaal G hadden toegepast, was voor alle partijen goed bevallen. Daarom werken we ook nu weer in bouwteam met verschillende partners samen. In een bouwteam staan opdrachtgever, opdrachtnemer en diverse specialisten samen aan de lat voor het ontwerp en de plannen die de basis voor de uiteindelijke uitvoering zijn.

Aanpak

Zo werken we constructief samen aan het beste resultaat. In overleg met onze opdrachtgever Havenbedrijf Moerdijk, zijn de partners gekozen die in het bouwteam bijdragen aan het ontwerp. Deze partners zijn Arcadis, Van der Linden pomptechniek, Iv Water en het Waterschap Brabantse Delta.

 

Met verschillende experts brengen we in beeld welk onderhoud noodzakelijk en wenselijk is en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden, waarmee we vervolgens in het bouwteam per gemaal het optimale ontwerp kunnen opstellen. Veiligheidskundigen en storingsmonteurs vragen we actief mee te denken naar welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

ARBO-werkplek storingsmonteur

Een belangrijk aspect in het onderhoud aan de gemalen was de wens om de storingsmonteurs een werkplek te geven die aan de ARBO-voorwaarden voldoet. Het dek van diverse gemalen is stroever gemaakt om uitglijden te voorkomen. Er is behuizing gerealiseerd om droog te kunnen werken en goede verlichting van de werkvloer is aangebracht. Aan alle aspecten is gedacht om het betreden van het terrein veiliger te maken.

 

In de overleggen zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke aspecten, waar het bouwteam veel waarde aan hecht. Tijdens het ontwerptraject wordt besproken welke innovaties van toepassing kunnen zijn. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om diverse structurele meetapparatuur in te bouwen, waardoor real time informatie over verschillende parameters beschikbaar is.

Uitgevoerd in 2019 en 2020

In 2019 is gestart met de renovatie van gemaal A. De uitvoering is zeer geslaagd verlopen en het gemaal is in zeven weken volledig gerenoveerd. Januari 2020 is gestart met de gemalen D en E en daarvan werd in maart de renovatie volledig afgerond.

 

Bij de werkzaamheden aan de gemalen wordt een tijdelijke pompinstallatie  aangebracht. Dit kunnen wij invullen met eigen materieel, waardoor we altijd snel kunnen schakelen.

Contactpersoon