Zoeken
HOV dichterswijk.jpg

Busbaan Dichterswijk

KWS Infra Amsterdam-Utrecht heeft samen met Van Hattum en Blankevoort vanuit aannemerscombinatie 'HOV Dichterswijk' een betrouwbare en comfortabele openbaar vervoer verbinding met een vrije HOV-busbaan gerealiseerd. Deze busbaan is de laatste schakel van het HOV-netwerk ‘Zuidradiaal’ in Utrecht, met als doel een Hoogwaardig Openbaar Vervoersverbinding tussen Leidsche Rijn en het Centraal station van Utrecht te creëren.   De Busbaan Dichterswijk geeft invulling aan de ambitie van de gemeente om Utrecht bereikbaar, aantrekkelijk leefbaar en gezond te houden door het openbaar vervoer en de fiets een aantrekkelijker alternatief te maken voor de auto. Met de aanleg van de busbaan werden extra fietspaden en verbindingen, een fietsonderdoorgang langs de Kanaalweg en meer groen en bomen aangelegd.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

KWS was penvoerder van de combinatie, verzorgde de integrale aansturing en was verantwoordelijk voor het (reguliere) wegenwerk. Dit bestond uit riolering, grondwerk inclusief saneringen, wegfundering, asfaltverhardingen en het aanbrengen van elementenverharding. Bij alle werkzaamheden stond duurzaamheid hoog op de agenda én probeerden we de CO2 footprint van het project zo laag mogelijk te houden. Dit deden we onder andere door cementloze betonbanden toe te passen (geopolymeren als cementvervanger), de vrijkomende grond werd getransporteerd door vrachtauto’s die rijden op biodiesel en het grind in het nieuw aan te brengen beton is vervangen door 30% betongranulaat. Dit alles hebben we vastgelegd in een materialenpaspoort zodat op objectniveau de mate van circulariteit inzichtelijk is voor toekomstig hergebruik.

 

Contractvorm
Het werk werd uitgevoerd onder de contractvorm Design en Construct (UAV-GC). Hiervoor was gekozen omdat de projectscope diverse uitdagende civieltechnische objecten had, welke in drukke en gevoelige omgeving gerealiseerd moesten worden.

Stakeholders

Het project werd uitgevoerd onder de randvoorwaarde dat de bedrijfsvoering van belangrijke stakeholders zoals de Jaarbeurs, het hoofdkantoor van de Rabobank, de roeiverenigingen in het Merwedekanaal en het rijksmonument Villa Jongerius zo min mogelijk gehinderd werden. Daarnaast was de voorwaarde dat het verkeer én de bussen (120 bussen per uur) behoudens een aantal weekendafsluitingen altijd doorgang moesten krijgen. In combinatie met de beperkte bouwruimte maakte dit het een complex project, zowel op het gebied van de technische oplossingen als het gefaseerde bouwen in een binnenstedelijke omgeving.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het project bestonden onder andere uit het verbreden en gedeeltelijke aanpassen van de Nelson Mandelabrug. Dit betreft een beweegbare hefbrug, omdat het bewegingswerk gehandhaafd moest blijven is de verbreding met lichtgewicht composietdekken gerealiseerd. Tegelijkertijd werd er een fietsonderdoorgang gerealiseerd, zodat fietsers middels een ongelijkvloerse kruising de bussen en overig gemotoriseerd verkeer veilig kunnen kruisen. Ook werden de fiets- voetpaden en rijwegen inclusief de ondergrondse infra verlegd, zodat er ruimte ontstaat voor de busbaan. Daarnaast werd er een betonnen busbaan met een epoxyslijtlaag aangelegd en werden er twee kruispunten aangepast. Volgens planning is het werk in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.

Contactpersoon