Zoeken

Container Exchange Route

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam legt Combinatie CER, gevormd door Koninklijke VolkerWessels ondernemingen KWS Infra Zwijndrecht en Van Hattum en Blankevoort, de Container Exchange Route (CER) aan. De CER verbindt diepzee containerterminals, empty depots, railterminals en distributiebedrijven op de Maasvlakte met elkaar middels een, vrij van de openbare weg liggende, wegconstructie. Het doel van dit project is om de uitwisselkosten tussen de verschillende bedrijven te reduceren en de verbindingen met het Europese achterland verder te verbeteren.

Wat gaan we doen?

Het Havenbedrijf heeft KWS Infra Zwijndrecht en Van Hattum & Blankevoort gecontracteerd voor de aanleg deze wegconstructie. Tijdens de tenderfase van het project hebben we het concept uitgewerkt om een doorgaande, gewapende betonnen wegconstructie (DGB) aan te bieden. Deze robuuste, betonnen wegconstructie geeft de beste invulling aan de wens van het Havenbedrijf om een constructie te realiseren met een hoge beschikbaarheid tijdens gebruik. Dit gegeven heeft mede geresulteerd in de gunning van het project.

 

Het gehele project omvat de volgende onderdelen:

  • circa 14 km verharde baan (DGB constructie);
  • 3 gelijkvloerse wegkruisingen;
  • 1 gelijkvloerse spoorkruising;
  • 3 spoorviaducten;
  • de gehele technische installatie om het veilig gebruik mogelijk te maken (o.a. verkeersregelinstallaties,  verlichting, camerasystemen en slagbomen).

Hoe gaan we te werk?

Combinatie CER heeft gekozen het project in te richten volgens de strategie ‘Top In Projecten’. In 2017 heeft InfraNL (VolkerInfra samen met haar werkmaatschappijen) deze strategie ontwikkeld. In ‘Top in projecten’ wordt een standaard werkmethode ontwikkeld waarmee over de grote integrale projecten van InfraNL een lerende organisatie ontstaat. Dit houdt in dat Combinatie CER werkt conform de standaard werkmethode/leidende principes van VolkerInfra, geleerde lessen deelt met haar andere projecten en via StageGateReviews periodiek wordt getoetst op het acteren op getrokken lessen uit andere projecten.

 

VolkerWessels heeft een schat aan ervaring en kennis op het vlak van bouwprojecten zoals de CER. Combinatie CER kiest ervoor om deze kennis en ervaring te gebruiken. Zo bieden de specialisten van VolkerInfra en Aveco de Bondt ondersteuning voor het ontwerp en de procesbeheersing, realiseert Vialis de technische installaties, gebruiken we de kennis van KWS als verhardingen specialist (met BKB voor de DGB) en van Van Hattum en Blankevoort voor de civieltechnische aspecten. Het grote voordeel van deze keuze is dat alle ondernemingen die bij dit project betrokken zijn, volgens dezelfde cultuur en denkwijze werken.

Planning

De realisatie is begin 2019 gestart. De planning is dat de CER eind 2020 volledig gereed en operationeel is.

Contactpersoon