Zoeken
DJI_0112.jpg

De herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard

31 mei 2022 is KWS gestart met de herinrichting van het gebied tussen de Marnixbrug en het 24 Oktoberplein in Utrecht, ook wel de Westelijke Stadsboulevard genoemd. We starten met de werkzaamheden vanaf de Sint Josephlaan tot en met de rotonde Marnixlaan/Van Egmondkade.

UPDATE 11/22 - De eerste bomen zijn geplant!

De drukke verkeersweg wordt een veilige weg met groen en bomen. Asfalt maakt plaats voor groen en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. 

KWS Westelijke Stadsboulevard Utrecht

UPDATE 11/22 - De Westelijke Stadsboulevard in Utrecht krijgt steeds meer vorm

Een week lang is er door onze mannen 24 uur per dag keihard doorgewerkt om de werkzaamheden vanaf station Zuilen tot en met de rotonde, die de Marnixlaan met de Van Egmondkade verbindt, af te ronden. En het resultaat van de metamorfose mag er zijn!

Inmiddels zijn wij gestart met de werkzaamheden vanaf deze rotonde tot en met de Marnixbrug. Ook hier gaan we het aantal rijbanen verminderen en de middenbermen verbreden. Zo richten we de drukke verkeersweg in tot een veilige weg met groen en bomen. Een weg voor lokaal verkeer, waar men straks makkelijk en snel kan oversteken en met extra ruimte voor fietsverkeer.

''Trots op de mannen die in een kort tijdsbestek keihard hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Samen hebben wij een mooi resultaat neer weten te zetten!’’

Sebastiaan Rutten, hoofduitvoerder

UPDATE 07/22 - Over naar fase 2

Het project

We gaan het aantal rijbanen verminderen en de middenbermen verbreden. Op deze manier komt er meer plaats voor groen en bomen. Ook zullen wij waar mogelijk vrij liggende fietspaden gaan creëren en voetpaden aan beide kanten van de weg.
Utrecht wil de leefbaarheid rond wegen als de Westelijke Stadsboulevard verbeteren. De drukke verkeersweg wordt een veilige weg met groen en bomen. Asfalt maakt plaats voor groen en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het wordt makkelijker om over te steken. Doorgaand autoverkeer leiden we zoveel mogelijk om de stad heen, zodat ruimte overblijft voor lokaal verkeer.

Het werk is aanbesteed in bouwteam vorm, samen met de gemeente Utrecht hebben wij de bouwteamfase doorlopen. We hebben het project gegund gekregen door het geschreven plan waarin de belangrijkste gunningscriteria waren: hinder, samenwerking, milieuprestatie en Co2-prestatieladder.

Contactpersoon