icon-arrow-right
HomeProjecten Dijkverbetering Waterleidingkanaal

Dijkverbetering Waterleidingkanaal

Breukelen

In de jaren ’50 is een gedeelte van de dijken langs het waterleidingkanaal aangelegd door het waterleidingsbedrijf van Amsterdam. Dit kanaal voert het kwelwater uit de Bethunepolder af naar de Loenderveense plas. Het water wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Vanuit de plas wordt het gepompt naar de drinkwaterproductie locatie Weesperkarspel. Daar maakt Waternet er drinkwater van.

De circa 11 kilometer lange dijken langs het waterleidingkanaal zijn in 2018, 2019 en 2020 waar nodig opgehoogd en versterkt. Zo voldoen de dijken de komende dertig jaar aan de veiligheidsnormen. Daarnaast is er oeverbeschoeiing aangebracht of vervangen om afkalving van de oever tegen te gaan.


KWS Infra Amsterdam-Utrecht heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gezorgd voor de verharding van Scheendijk Zuid, Breukelen. De werkzaamheden bestonden uit het vervangen van de asfaltverhardingen, rioolwerk, het aanbrengen van kantstreepmarkering, het plaatsen en vervangen van kolken en het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag.

Asfalteren met behulp van shuttle buggys

Vanwege de zachte ondergrond van de dijk was er een gewichtbeperking op het transport van maximaal 30 ton. Dit is opgelost door de inzet van wiel dumpers van 3,5 ton. Asfalt is vanuit de asfaltcentrale vervoerd met vrachtwagens naar een centrale locatie. Warm asfalt wordt overgeladen in een shuttle buggy. De shuttle buggy houdt het asfalt warm en kan gedoseerd de dumpers laden.


Zo zijn er geen wachttijden voor de asfaltvrachtwagens en is er geen warmte verlies van het asfalt. De dumpers kunnen geladen worden met de shuttle buggy zonder enige overlast van de vrachtwagens. Beperking op de dijk is hierdoor gewaarborgd.

Door weer en wind

De fundering van de dijk was door een hevige regenbui niet stabiel genoeg om er met vrachtwagens overheen te rijden. Om dit op te lossen is voor het asfalteren de bovenste 10cm fundering vervangen door droog betongranulaat. Zo is de fundering stabieler en kan deze tegen een regenbui. Asfalteren op een dijk is een uitdagende klus. Temperatuur en wind spelen een belangrijke rol. Om de kwaliteit van het asfalt te garanderen heeft onze laborant tijdens asfalteren continu de verdichting en temperatuur gemeten.

Contactpersoon

Fariez Guman Projectleider Neem contact op

Feiten & cijfers

+